tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

SON DAKİKA HABER MEB TEŞKİLAT KANUNU DEĞİŞTİ

2011-09-14 00:59:00
FLAŞ HABER MEB TEŞKİLAT KANUNU DEĞİŞTİ

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm 

 

 

BU HABERİ İLK  TEBEŞİRTOZUNDAN ÖĞRENDİNİZ.

 

 

14Eylül 2011 Tarihli ve 28054 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTMEVE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/652      Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2062     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

2011/2065     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2198     4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

58
0
0
Yorum Yaz