tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

ENGELSİZ ENGELLİ MİMARİSİ

2011-09-18 23:53:00

ENGELSİZ BİR ENGELLİ  MİMARİSİ HAKKINDA  MEB DENETÇİSİ MEHMET TUNÇER TARAFINDAN HAZIRLANAN "ENGELLİ MİMARİSİ" KONULU ÇALIŞMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   RESİM KAYNAK SİTE: http://www.mimdap.org/?p=29521    Devamı

ENGELLİ MİMARİSİ

2011-09-18 23:44:00
ENGELLİ MİMARİSİ |  görsel 1

MEB DENETÇİSİ MEHMET TUNÇER TARAFINDAN HAZIRLANAN "ENGELLİ MİMARİSİ" KONULU ÇALIŞMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.       Devamı

OKU

2011-09-16 23:38:00

OKU Devamı

MEB TEŞKİLAT KANUNU DEĞİŞTİ

2011-09-14 01:06:00

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Görevler MADDE 2 –(1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip eko... Devamı

SON DAKİKA HABER MEB TEŞKİLAT KANUNU DEĞİŞTİ

2011-09-14 00:59:00

FLAŞ HABER MEB TEŞKİLAT KANUNU DEĞİŞTİ   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm      BU HABERİ İLK  TEBEŞİRTOZUNDAN ÖĞRENDİNİZ.     14Eylül 2011 Tarihli ve 28054 Sayılı Resmî Gazete MEVZUAT Å ÖNCEKİ SONRAKİ Æ YÜRÜTMEVE İDARE BÖLÜMÜ   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/652      Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2011/2062     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar 2011/2065     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar   BAKANLAR KURULU KARARI 2011/2198     4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet... Devamı

657 SAYILI KANUN HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

2011-09-09 00:40:00

MEB SINAVLARI İÇİN HAZIRLIK DOKUMANLARI    657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR İÇİN aşağıdaki LİNKLERİ TIKLAYINIZ. DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. SORULARI DEĞERLENDİRİRKEN LÜTFEN SON YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKATE ALINIZ. 1. http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-1/1041413  2.  http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-2/1041400    Devamı

TALİM TERBİYE BAZI DERSLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINI DEĞİŞTİRDİ

2011-09-05 03:22:00

  Ortaöğretim Matematik Dersi(9,10,11,12. Sınıflar) Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Program İle Ortaöğretim 10,11,12. Sınıflarda Haftada 2 Ders Saati Süreli Matematik Dersi Öğretim Programları (26/08/2011) Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması (25/08/2011) Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması (25/08/2011) İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (8. Sınıf) Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişiklikler (08/08/2011) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola 11. Sınıf) Öğretim Programında Değişiklik Yapılması (29/07/2011) Başkanlığımızca planlanan 664 numaralı hizmetiçi faaliyeti 26-30 Eylül 2011 ve 688 numaralı hizmetiçi faaliyeti 12-16 Eylül 2011 tarihlerine ertelenmiştir. (22/07/2011) ... Devamı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SORU VE CEVAPLAR

2011-09-05 03:13:00

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HAKKINDA MEB BAKANLIK MÜFETTİŞİ Mehmet TUNÇER TARAFINDAN   HAZIRLANAN SORULAR VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   ALTERNATİF LİNK: TIKLAYINIZ---> http://bitshare.com/files/ly26keaw/MEB-BAKANLIK-M--FETT-------MEHMET-TUN--ER--TARAFINDAN-HAZIRLANAN-RESM----YAZI--MA-KURALLARI-SORU-VE-CEVAPLARI.doc.html   tılttıtttTTI MEB MÜDÜRLÜK - MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLANANLAR İÇİN HAZIRLANAN (51 ADET)  SORULAR VE AÇIKLAMALARINI BULACAĞINIZ   DOSYAYI YUKARIDA VERİLEN LİNKLERİ TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. Başarı dileklerimizle.     Soruları Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Devamı

3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN SORU VE CEVAPLARI

2011-08-29 02:59:00

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797) ile ilgili sorular ve cevapları. MEB MÜFETTİŞİ MEHMET TUNÇER tarafından hazırlanmıştır. 1)                   Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşur?                 Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. 2)                   Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununagöre Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri nelerdir?                  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:                 Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,                 Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,                 Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                 Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usuller... Devamı

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU SORU VE AÇIKLAMALI CEVAPLARI

2011-08-29 02:43:00

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER                             MEB Müfettişi   1.              İlköğretim kaç yaşındaki çocukların eğitim ve öğretimini  kapsar? İlköğretim 6-14 yaşındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. 2.              İlköğretimin amaç ve görevleri nelerdir? İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. 3.              Kimler ortaöğretimden yararlanabilir? İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. 4.              Ortaöğretimin amaç ve görevleri nelerdir? Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, a). Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm ... Devamı

1702 VE 4357 SAYILI KANUN SORU VE CEVAPLARI

2011-08-29 02:35:00

  1702 VE 4357 SAYILI KANUNLAR İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI h MÜDÜRLÜK MÜDÜR YARDIMCILIĞI  SORU VE AÇIKLAMALI CEVAPLARI   HAZIRLAYAN MEB MÜFETTİŞİ Mehmet TUNÇER 1.        1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında Kanun’ un 19. maddesine göre; öğretmenlere işledikleri suçlara göre hangi cezalar verilir?                 Öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.                 İhtar                                                               Tevbih                 Ders ücretlerinin kesilmesi                 Maaş kesilmesi                 Kıdem indirilmesi                 Derece indirilmesi                 İstifa etmiş sayılmak                 Vekalet emrine alınmak                 Meslekten çıkarılmak ... Devamı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SORU VE CEVAPLARI

2011-08-29 02:16:00

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HAKKINDA MEB MÜFETTİŞİ MEHMET TUNÇER TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALI CEVAPLARINI BURADAN  İNDİRİN SORU KAÇIRMAYIN.   Devamı

657 de değişiklik yapıldı (26 ağustos 2011)

2011-08-26 17:17:00

Resmi Gazete'de yayımlanan 650 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da değişiklik yapıldı. 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bugünkü (26 Ağustos 2011) Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda kanun ile 375 sayılı KHK de değişiklik yapan 650 sayılı KHK nin 38. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28. maddesini değiştirmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesi şu şekilde idi;   Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: Madde 28 –  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler, 650 sayılı KHK nin 38. maddesi ile yapılan değişiklik ise şu şekildedir;             MADDE 38 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            &ld... Devamı

MEB TEFTİŞ KURULUNDA BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATAMALAR YAPILDI

2011-08-26 01:38:00

Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı : 2011/601 1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Bakanlık Müfettişleri Hüseyin TOPRAK, M. Sami ÖCAL, Bekir KARAKÖSE, M. Ali SOYTÜRK, Tevfik YAZAR, Nusret ADIGÜZEL, Zeki FIRAT, Erhan AKYOL, Öner ÇALIŞKAN, Cem ÖZKURT, Nevzat ŞAHİNGÖZ ve Oktay ÖZTÜRK’ün atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 25/8/2011 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER Başbakan Millî Eğitim Bakanı    BAŞMÜFETTİŞLERİMİZE  BAŞARI DİLEKLERİMİZLE.... TEBEŞİRTOZU. Devamı

İNTERNET FİLTRE

2011-08-23 13:24:00

İNTERNET FİLTRE İNDİR   http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=274 Devamı