Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı başvurular

2011-08-22 03:02:00

Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı başvuruları 15‐26 Ağustos 2011 BAŞVURU TARİHİ: 15‐26 Ağustos 2011    Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/ Müdürlük Seçme Sınavı'na katılmak isteyen aday, 30 TL sınav ücretini 15‐26 Ağustos 2011 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat. Şubelerinden herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla yatıracaktır. Banka dekontunda adayın; T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katılacağı sınav bulunacaktır. Aday, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme  Sınavlarının ikisine de katılmak ister ise her iki sınav için de ayrı ayrı sınav ücreti yatıracaktır. Sınav ücreti, kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. BAŞVURU İŞLEMLERİ Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı başvurusu, 15‐26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler, http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Aday, başvuru işlemi sırasında sınava girmek istediği 2 (iki) ili tercih edecek ve tercih ettiği bu illerden birinde sınava girecektir. Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın, MEBBİS sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla adaylar tarafından takip edilecektir. Başvuruyla ilgili işlemlerden, ADAY; onaylamalardan,  KURUM/OKUL&nb... Devamı

MERSİN VALİLİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DOKUMANLAR

2011-08-19 17:19:00

   PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR   2011 yılı Hizmet-içi Eğitim Programı   İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği   İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   BÜRO İŞLEMLERİNE AİT NOTLAR   Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği   Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği   Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini Uygulama Yönergesi ESKİ   Resmi Yazışmalarda Kuralları   Dosyalama Sistemleri ve Standart Dosya Planı    Muhafazasında Lüzum Kalmayacak Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesi   İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet-içi Eğitim Planı    ... Devamı

Ek Derslere ait 26 adet görüş yazısı

2011-08-13 16:48:00

Ek Derslere ait 26 adet görüş yazısı kaynak: memurlar.net 13 Ağustos 2011 01:58 Özürlülerin Devlet Memurluğuna atanması için yapılan sınavda görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 99168 sayılı görüş yazısı. (Belge-1) Öğretmenlerden üzerlerinde öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmenlik görevi bulunanlar ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ödenecek ek ders ücreti hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2009 tarih ve 10943 sayılı görüş yazısı. (Belge-2) Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak göre yapmakta olan personelin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan bilgi işlem bürosunda Valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilmesinden bahisle (MEB dışında bir kurumda Görevlendirmelere) ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2009 tarih ve 6208 sayılı görüş yazısı. (Belge-3) Öğrenci taşıma ihalesinde yaşana soruna bağlı olarak öğrencilerin okula gelememeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getirmeyen öğretmenlerin söz konusu günlere gelen ek ders ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.01.2009 tarih ve 91258 sayılı görüş yazısı. (Belge-4) Çeşitli alanlarda Formatör öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlerin, hizmetiç... Devamı

KAMU İDARESİNDE SORUŞTURMA KOVUŞTURMA kitap indir

2011-07-03 17:44:00

kamu idaresinde soruşturma kovuşturma adlı kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi http://www.sgb.gov.tr/Publications/Kamu%20%C4%B0daresinde%20Soru%C5%9Fturma%20Kovu%C5%9Fturma.pdf  Devamı

E-KİTAP İNDİR

2011-06-30 14:58:00

TÜM LİSTE AŞAĞIDAKİ LİNKTE http://www.derindusunce.org/bedava-kitap-indirin/    45 kitap indirin Bu sayfadaki kitaplar okurlarımıza armağanımızdır. Serbestçe paylaşabilirsiniz.  Siyaset, Sanat, Tarih, Kemalizm, Eşcinsellik, İslâm, Kadın hakları, Feminizm, Felsefe… Bugün 45 kitap var. Yakında yenileri eklenecek, bu sayfayı takip edin… Öyküler (Suzan Nur Başarslan) “…Benim öyküm bir rivayetten ibaret, bu yüzden benden miş’lerle bahsediyor diğerleri. Beni, yaşamadığım sandıkları kocaman bir hayatı geri çevirmekle yargılıyorlar. Sorsalardı bana, derdim ki, beni yaşamadığım sandıkları kocaman bir hayatı geri çevirmekle yargılayanlara, evinden ayrılmayan/ayrılamayan, öyküsünü değil, hayallerini anlatır elbet, ya da masalları. Oysa bilmek yaşamak değildir her zaman, yaşamanın bilmek anlamına gelmeyeceği gibi her daim. Gözlerimde; bir şeyler yaşamış olanların, yaşamadıklarını sandıklarına olan o kendini beğenmiş, o her şeyi bilen bakışına rastlayamazsınız bu yüzden…”  Son romanı Bela’dan da tanıdığınız DD yazarı Suzan Nur Başarslan’ın öykülerini derlediği bu kitabını ilginize sunuyoruz. Buradan indirebilirsiniz.      ... Devamı

EĞİTİM FELSEFEMİZ

2011-06-30 14:56:00

  Devamı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE SEMİNERE EK DERS

2011-06-09 00:10:00

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışmalar da ek ders ücreti ödenecek.  Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/09/2010 tarihli, 58361 sayılı ve “Ek ders ücreti” konulu yazılarında; “İliniz halk eğitimi merkezlerinde görevli öğretmenlerin 21/05/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre yaptıkları eğitim ihtiyacı belirleme çalışmalarının Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin 3 numaralı fıkrasında belirtilen "Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Meslekle İlgili Çalışma" olarak değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği ve bu sürelerde ek ders ücreti ödenip, ödenmeyeceği hakkında tereddüde düşüldüğü kayıtlı yazınız incelenmiştir. İlgi (c)'de kayıtlı Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında: "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" denilmektedir. Konu 21/05/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde değerlendirilmiş ve "Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Merkezlerdeki öğretmenler, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, a... Devamı

EĞİTİM MATERYALLERİ

2011-05-29 22:42:00

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİ TERCİH EDENLER VE AKILLI TAHTALAR İÇİN EĞİTİM MATERYALLERİ http://www.aybis.4t.com/              Maddenin değişimi ve tanınması bulmacası2 Maddenin değişimi ve tanınması bulmacası Yağda ve havada sürtünme kuvveti karşılaştırması KATI MADDELERİN ISI ALARAK GENLEŞMESİ TÜRKİYE BÖLGELER HARİTASI Doğada su döngüsü animasyonu BESİNLERDE PROTEİN OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? BOŞALTIM SİSTEMİ BESİN GRUPLARI SİNDİRİM SİSTEMİ Uzunlukları Hesaplayalım Çiçek Bahçesi Oluşturalım DÜNYA'NIN KATMANLARINI BULALIM DÜNYA'NIN KATMANLARI Canlılar- Buluyorum, Biliyorum Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Ortak Yaşam Alanları Dünyanın Yuvarlak olduğunun ispatı Ses Boşlukta yayılır mı? İzmir Saat Kulesi modeli1-Yazdır-kes-katla-yapıştır İzmir Saat Kulesi modeli2-Yazdır-kes-katla-yapıştır http://www.izlesene.com/video/amator-sihirli-parmaklar/506101&ref=siteRelatedThumbi Yazıcıdan çıktısını al ve yap. Direnç - voltaj ilişkisi Yıl İçinde Dünya nın Güneş etrafında dönüşü Kurbağaların Yerlerini Değiştirin Sistemi Çözebilir misin? Misyoner İle Yamyam Elektrik akımı ve direnç Ritmik sayma yapılabilecek bir çalışma Matematik Yanılır mı? Makara Problemi ve çözümü Dünya'nın Hareketleri Alın size Nevruz yumurtası Toplama Çıkarma yapılabilecek bir çalışma Cisimleri Çekme ile hareket ettirme İzometri Kağıdının Kullanımı Doğal Sayılarda Çözümleme Suda batan ve batmayan cisimler Örüntü 2 havanın boşlukta yer kaplaması Örüntü örnek çalışması ... Devamı

ÖĞRETİM MATERYALLERİ

2011-05-29 21:59:00

DERSLERE VE KONULARA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ  ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ.       http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/konularagore.html  Devamı

SINAVLARA AİT ANLATIMLI SORU ÇÖZÜMLERİ (video)

2011-05-19 18:59:00

http://www.sinavbul.com/index.php?sayfa=videolar&kat=19  YUKARIDA VERİLEN LİNKİ TIKLAYINIZ.   2010 Gelişim Psikolojisi Soru Çözümleri 1 2010 Gelişim Psikolojisi Soru Çözümleri 2    Devamı

SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİ

2011-05-13 15:29:00

  SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİNE ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ...   http://www.enfal.de/sosyalbilimler/                 Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTU (KİTAP İNDİR)

2011-05-09 17:10:00

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTU (KİTAP İNDİR) LİNKİ TILKLAYINIZ---> http://bitshare.com/?f=k9t93l1x       DERS NOTLARINI SİTENİZE EKLEMEK İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN  KODU KULLANABİLİRSİNİZ.   <A href="http://bitshare.com/files/k9t93l1x/KPSS-DERS-NOTLARI-MEHMET-TUN--ER.doc.html">http://bitshare.com/files/k9t93l1x/KPSS-DERS-NOTLARI-MEHMET-TUN--ER.doc.html</A>   Devamı

ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRETİM BECERİLERİ

2011-04-29 15:03:00

ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRETİM BECERİLERİ   Bireylerde bulunması gereken temel beceriler okuma, yazma, matematik vb dir. Ancak "Öğretmenlerin sahip olması gereken temel beceriler neler olmalı?" diye düşünüldüğünde farklı beceriler ortaya çıkmaktadır ki, bunlar öğretim becerileridir. Bu beceriler branşı her ne olursa olsun bir öğretmende bulunması gereken minimum temel öğretim becerileridir. Öğretim sürecinde sınıf içi öğretim ortamında ve dolayısıyla bu ortamın sağlanmasında öğretmenin üstlendiği rol gereği, öğretmenin öğreteceği konuyla ilgili yeterli alan bilgisine sahip olması yanında, belirlenmiş olan program amaçlarını dikkate alma, öğretimi planlama, öğrenciyi tanıyabilme, öğrencinin öğrenme problemlerini belirleme, öğrenciye daha kolay nasıl öğrenebileceği konusunda destek sağlama, pekiştireç, motivasyon ve güdü sağlama, yetenekleri değerlendirme, zeka türlerini/ öğrenme stillerini belirleme, tekrar öğretim gibi etkili öğretim yönetimi sağlamaya yönelik pek çok becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler öğrenciyi öğrenmeye yönlendiren veya yönlendirmeye yetecek minimum becerilerdir. Aşağıda bu temel beceriler tanımlanmaktadır. 1. Tutumlar: Aslında tutum beceri değildir. Ancak amaç başarılı öğretim yönetimi için gerekli noktaları belirlemek olduğundan, tutumların özel önemini burada vurgulamak gerekmektedir. Öğretmenler öncelikli olarak pozitif ön davranışlı, tüm öğrencilerin öğrenebileceğine inanan ve öğrencilerin tüm potansiyel yeteneklerinin sonuna kadar yönlendirilmesi gerektiğim düşünerek işe başladıklarında mutlaka daha başarılı olacaklardır. Bu olumlu tutumlarla işe başlayan öğre... Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

2011-04-29 14:44:00

  AŞAĞIDA BAŞLIKLARI VERİLEN YAZILARA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ: http://kpsshazirlik.site40.net/egitim-bilimleri.html      Gelişim Psikolojisi Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme) GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GELİŞİMİN BOYUTLARI GELİŞİMİN İLKELERİ GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST) FİZİKSEL VE DEVİNİMSEL GELİŞİM A. Doğum öncesi fiziksel gelişim B. Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişim (0-2 yaş) C. İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelîşim (2-6 yaş) D. Okul Döneminde Fîziksel Gelişim (6-12 yaş) E. Ergenlik Döneminde fiziksel gelişim (12-18 yaş) BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı PİAGET'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ BRUNER'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI VYGOTSKY'NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI DİL GELİŞİMİ DİL GELİŞİM AŞAMALARI 1. Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay) 2. Heceleme Dönemi (6-12 Aylar) 3. Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar) 4. Telgrafik Konuşma Dönemi 5. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar) AHLAK GELİŞİMİ Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı A. Gelenek Öncesi Düzey (0-9 Yaş) B. Geleneksel Düzey (9-15 yaş) C. Gelenek Ötesi Düzey (İnsan hakları, evrensel değerler 15 yaş ve üstü) KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI PSİKANALİTİK KURAM A. Topografik kişilik kuramı (bilinç sınıflaması) B. Yapısal kişilik kura... Devamı