tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

EĞLENEREK ÖĞRENMEK

2007-03-30 22:04:00

Eğlenerek ÖğrenmekD eğişim ve gelişim hiçbir zaman insanın tek başına gerçekleştireceği bir durum değildir. Başka insanlarla olan bağlantılarımız içinde yaşayabilir ve gelişebiliriz. Varolmak aslında bir yönüyle iletişim içinde olmak demektir. Biz ancak ailemiz, çalışma arkadaşlarımız, dostlarımız, komşu ve daha birçok insanla olan iletişim içinde gelişir, değişir ve biz oluruz.Bütün güzel şeyler bir arada çalışan, birlikte çaba gösteren insanların eseridir. Birlikte çalışmak ise ancak birbirimizi anlamakla mümkün olabilir. İnsanın kendini ve başkalarını tanıma, anlama, anlatma, iletişim kurma isteği onun en temel özelliklerindendir. İletişim; iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, düşünce ve duygu paylaşımına, karşılıklı konuşmaya ve dinlemeye, ayrı ayrı ya da birlikte davranmaya dayalı bir ilişkidir.İletişim, insan olmamızın en temel özelliklerindendir. Hepimiz her gün yaşantımızın her alanında birçok kimliğimizle uzak, yakın veya hiç tanımadığımız insanlarla konuşuyor ve onları dinliyoruz. Konuşmalarımız ve dinlemelerimiz sırasında bazen iyi anlayamadığımız ya da anlatamadığımız için hiç yoktan sorunlara yol açabiliyoruz. İşte o zaman yaşantımız bize zehir oluyor. Üstelik insanlarla birlikte gerçekleştirebileceğimiz birçok güzel hedefi sırf bu nedenle gerçekleştiremiyoruz.İletişim, yaratıcı dramanın kapsamında, amaçlarında, yöntemlerinde, boyutlarında yer alan önemli bir kavramdır ve yaratıcı drama sürecindeki katılımcılar için oldukça önemlidir. Aynı zamanda iletişim grup üyelerinin pekiştirmesi gereken beceri, ulaşması gereken ilk eylemidir. Grubun deneyimi arttıkça iletişim de o oranda artar.İnsanın insanla, mümkün olduğunca dolaysız, doğrudan ve bir yabancı malzeme aracılığı olmadan etki-tepki alış verişine girdiği başlıca sosyal öğrenme alanlarından biri de oyundur. Uygulanarak, yaşanarak öğrenilebilecek bu alanları çoğaltmak mümkündür. Yaşamdaki tüm etkinliklerimizde senaryosu olmayan roller oynarız. Gündelik yaşamda kendimizi yeterince ifade edemiyor... Devamı

EĞİTİCİ DRAMANIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR

2007-03-30 22:03:00

EĞİTİCİ DRAMANIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLARZihinsel Kapasiteyi GeliştirmesiDrama , çocuğun genel zihinsel kapasitesini geliştirebilir. ( Golomb ve Cornelius 1977 ; McCaslin , 1984 ). Drama sayesinde birçok konu daha canlı , yaşantısal hale gelir. Drama ile yaşayarak , yaparak öğrenme mümkün olur. Gerçek nesnelerin yada gerçek nesnelerin yerine konulan simgesel nesnelerinde yardımı ile çeşitli konulardaki bir çok kavram , ( Büyüklük , Ağırlık , Biçim … ). ve bu kavramlara ait tanımlayıcı , açıklatıcı bilgiler , drama ile daha çabuk ve kalıcı olarak öğrenile bilir ( keysel ,1975). Sosyal yaşam ile ilgili kavramları da öğrenmek mümkün olur. Sonuç olarak drama etkinliklerinin sunduğu olanaklar sayesinde , fiziksel ve sosyal çevreye uyum sağlayacak bilişsel bilgi birikimi , çok daha üst bir düzeye ulaşabilir. Topla İsim Çalışması ( Lindvaag ve Moen , 1980)Amaç : Bu grupta yer alan tüm çalışmalar genel amacı şöyle özetlenebilir : Gruptaki arkadaşların isimlerini öğrenme kendi ismini söyleme , arkadaşların isimleriyle hitap etme ,ismin önemini kavrama. Malzeme : TopSüreç : Top yardımı ile üç aşamalı büyük grup çalışması.Bu çalışma , gruptaki çocukların tümünün katılımı üç aşamada yapılır. 1. Bu aşamada ; çocuklar yere daire biçiminde otururlar ve topu birbirlerine yuvarlarlar. Etkinliği öğretmen başlatır ve topu yavaşça bir çocuğa yuvarlar. Topu eline alan çocuk yüksek sesle adını söyler. ’Benim adım Erdinç ‘gibi … Sonra topu kendi seçtiği , adını öğrenmek istediği bir çocuğa yuvarlar. Çalışma bir süre(çocukların hepsi isimlerini en az bir kere söyleyene kadar ) devam eder.2. Bir önceki aşamadan farklı olarak bu aşamada , topu alan çocuk , ‘ benim adım Erdinç senin adın ne?’diyerek topu diğer bir çocuğa yuvarlar. Topu alan çocuk kendi adını söyler ve ‘senin adın ne?’ diyerek başka bir çocuğa topu yuvarlar. 3. Bu aşamada ise , isimler biraz öğrenildikten sonra , kendine gönderilen topu alan çocuk , ‘ benim adım Erdinç seni... Devamı

EĞİTİCİ DRAMA TEKNİKLERİ

2007-03-30 22:02:00

EĞİTİCİ DRAMA TEKNİKLERİ1. Dans Draması2. Doğaçlama3. Duygusal Algılama4. Katılımcı Liderlik5. Kenardan Yönlendirme6. Kukla Draması7. Müzikle Drama8. Öykü9. Pandomim10. Paralel Çalışma11. Resim Yapma12. Rol Değiştirme13. Rol Oynama14. Zihinde Canlandırma1. Dans DramasıDuyguları, düşünceleri büyük beden hareketler ile ifade etmek rahatlatıcıdır. Enerjinin dışa vurularak kullanılmasını sağlar. “Gelişmemiş” olarak nitelendirilen, bir anlamda uygarlığın, duygulara getirdiği baskıyı göreli olarak daha az hisseden Afrika topluluklarında insanlar, tüm duygularını büyük beden hareketleri ile dışa vururlar. Evlenme törenlerinde mutlulukla dans edip şarkı söyledikleri gibi , ölü gömme törenlerinde de dans edip şarkı söyleyerek duydukları acıyı tüm vücutlarıyla ifade ederler. Uygarlığın gelişmesinin bir ürünü olan utanç duymayı, arkasına gizlenilecek maskeleri takmayıp, gerçek iç dünyalarıyla temasa geçek, olduğu gibi büyük beden hareketleri ile dışa vurmaları daha sağlıklıdır. İfade edilmeyen şiddetli duyguların bedende ve psikolojik yapıda oluşturduğu olumsuz etkiler bilinmektedir. (Ouay ve Werry,1978). Drama ve benzeri etkinliklerde, katılanların, çocuk yada yetişkin, kendilerini, duygu ve düşüncelerini büyük beden hareketleri ile (zıplama, yuvarlanma, sallanma, koşam, sıçrama, tepinme) ifade edebilmeleri rahatlatıcıdır. Gerilimi azaltır. Slade’e göre (1995), duygularımızı, sözcüklere dayalı mesajlar olarak ilettiğimiz gibi, bedensel yoldan da ifade edebiliriz ve dramadaki dans uygulamaları bu işleve sahiptir. Drama etkinlikleri arasında dansın özel bir yeri vardır. Drama dansı, zihinde canlandırılan her şeyi ve duyguların ifadesini, duygusal katılımı içermektedir. Drama dansında, her çocuk elinden geldiğince içinden gelerek, dans eder. ama hareketleri başkasından kopya etmez. Güzellik ve stil, hareket etme amacına yönelmişken doğal olarak öğrenilir (Slade,1995). Yani dramada dansın amacı, kendini, düşündüklerini, duygusal dünyasını ifade etmektir. Çocukta... Devamı

DRAMANIN KAZANDIRDIKLARI

2007-03-30 22:00:00

EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRDIKLARIEğitimde drama öğrencilerin:* Özgüven duygusunun gelişmesini* Bilişsel, dil, motor ve sosyal açıdan gelişmesini* Kendini başkasının yerine koyarak (empati) çok yönlü düşünebilmesini* İşbirliği, dayanışma ve paylaşma duygusunun gelişmesini* Kendini ifade edebilmesini* Öğrendiği şeylerin kalıcılığını * Değişik yaşantıları tanımasını* Eğitim ve öğretimde aktif rol almasını* Rahatlamasını (oyun ve değişiklik ihtiyacını gidermesi)* Sorumluluk duygusunun gelişmesini* Kendini ve vücudunu tanımasını, nerede ve nasıl kullanılabileceğini* Yaratıcı olmasını* Yaşamı çok yönlü algılamasını* Araştırma istek ve duygusunun gelişmesini* Farklı görüş açılarına sahip olmasını, eleştirmeyi, tartışmayı öğrenmesini sağlar.Not ; Drama oyun yoluyla çocuğun doğasında zaten vardır. Burada önemli olan, çocuğa öğretilmek istenen şeyin önceden belirlenip planlanmasıdır. Çocuk aktif olarak konunun içine girdiğinde, kendi yöntemleri ile ayrıntıları araştıracak ve sonuca ulaşacaktır. Böylece çocuk, yaşadığı dünyayı gözlemleme, araştırma ve keşfetme şansına sahip olacaktır. Çocuğun, bir şeyi öğrenmesi, öğrendiği şeyi unutmayıp günlük yaşamına uyarlayabilmesi için bir nedene, yani bir gerekliliğe ihtiyaç vardır. İşte bu gereklilik eğitimde yaratıcı drama aracılığı ile yapılabilir. Devamı

EĞİTİCİ DRAMA

2007-03-30 21:59:00

EĞİTİCİ DRAMA A Doğaçlama B.Duyu Çalışmaları C.Tanışma D. İlişki Kurma E.Rahatlama   A. Doğaçlama   Çocukların içlerinden geldiği gibi rol  oynayarak, konuşarak, canlandırarak, kendilerini ve duyularını serbestçe ifade etmeleri, kavramlarla “oynamaları”, ilişkilerine, sorunlara kendi kendilerine çözüm bulmaya çalışmaları ve böylece yapıcı kapasitelerinin gelişmesinin sağlanması açısından doğaçlamalar büyük önem taşımaktadır.        Çocuğun yapıcı yeteneğini kullanarak kendini gerçekleştirmesi ve buna bağlı olarak kendine güvenini kazanması, gereksinimlerinin daha etkili olarak doyurabilmesini sağlayabilir. Doğaçlama ve üretici etkinlik çalışmaları, yalnızca fiziksel problemlerin değil, insan ilişkilerinde karşılaşılan oysal problemlerinde çözebilme konusunda çocuklara deneyim kazandırabilecek etkinliklerdir. B.Duyu Çalışmaları             Farklı duyular yolu ile çocuğun, içinde bulunduğu çevrenin ve bu çevrenin kendinde oluşturduğu etkilerin farkına varması. Diğer bir değişle, çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi.             Çocuklarla eğitici drama etkinlikleri arasında duyu çalışmalarının özel bir yeri olmasının nedeni, duyuların, bilişsel süreçlerin gelişimindeki önemli rolüdür. Duyular olmaksınız bilişsel süreçler gelişemez. Özellikle okulöncesi çocuğunun düşünmesinin, başlangıçta çok somut ve duyusal yaşantılara, yani algılara bağlı olduğunu, sonraki yaşlarda  ise, düşünmenin daha soyut ve algılardan bağımsız hale geldiğini ileri sürmüşlerdir. Konuştuğumuz dilin köklerinin duygularda olduğunu, sözcüklerin somut duygusal yaşantılardan öğrenildiği de kabul edilmektedir. Zinker (1977) göre, duyguların diğer bir önemi, insanın, özellikle bedenindeki ve bedeni etkileyen olayların “farkına varmasını” sağlamalarıdır. Giderek ar... Devamı

EĞİTİCİ DRAMA

2007-03-30 21:58:00

Eğitici Drama1. Eğitici Drama2. Günümüzde Eğitici Drama Uygulamalarının Önemini Artıran Gelişmeler3. Eğitici Drama Uygulmaları 1. Eğitici DramaPedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.2.Günümüzde Eğitici Drama Uygulamalarının Önemini Artıran GelişmelerToplumların günün koşullarına uygun insan yetiştirme süreci olan eğitimin, içinde yaşanılan çağa ilişkin olarak o toplumda meydana gelen değişimlerden etkilenmemesi mümkün düşünülemez. Drama etkinlikleri gibi grup süreçleri yolu ile eğitim yaklaşımının, günümüzde tüm dünyada daha da önemsenmeye başlanması, kuşkusuz rastlantı değildir. Bu nedenle özellikle günümüzde, toplumdaki bazı sosyal gelişmeler, drama yolu ile eğitime ağırlık verişmesinin gerekliliğini açıklama konusunda ele alınmaya değer görülmüştür.Günümüzde eğitici drama uygulamalarının önemini artıran gelişmelerden bazılarını sayacak olursak. İç Göç ve Sonuçları, Rekabetin Artması, Çekirdek Ailelerin Artması, Çalışan Anneler, Boşanmaların Artması, Televizyonun Etkileri, Risk Altındaki Çocuklar diye sıralayabiliriz.İç Göç ve Sonuçları: Türkiye'de 1950'lerden başlayarak günümüze kadar süregelen, kırsal bölgelerden ve küçük kentlerden büyük kentlere göç hareketi, son yıllarda iyice hız kazanarak artmıştır. Örneğin 1994 yılı için, İstanbul ilinin nüfusunun yıllık artışında doğal artışında etkisi yüzde 40 iken, iç göçün etkisiyle yüzde 60 olarak hesaplanmıştır. Yani Türkiye'deki en büyük ilin nüfusunun büyüme kaynağı, doğal artıştan daha büyük oranda iç göçtür ve yapılan araştırmalara göre gelecekte de böy... Devamı

HER DERSTE DRAMA

2007-03-30 21:56:00

HER DERSTE DRAMA...Eğitim sisteminin içinde olanlar bilirler.En iyi öğrenme yaparak yaşayarak öğrenmedir.Öğrenmelerin en etkili olması gereken yerler hiç şüphesiz okullardır.Mutlaka okul yaşantımız içinde sevmediğimiz (sevemediğimiz ) yada kendimize göre sebeplerle başarısız olduğumuz dersler vardır.Hatta belki kimimiz için bu dersler bir kabus haline bile gelmiştir. Oysaki o dönemlerde hangimiz istemezdik ki o bir türlü sevemediğimiz dersi ve çok sıkıcı bulduğumuz konularını şöyle hiç unutmayacak biçimde öğreniverseydik.Bir tarih dersinde insanların ateşi yada tekerleği bulmadan önceki yaşantıları yada bulduktan sonraki değişen hayatları ,yada bir coğrafya dersinde önemli bir kara parçasının oluşumu,biyoloji dersindeki o çok sıkıcı gelen sindirim sistemi konuları o dönemlerde hiç ilgimizi çekmemiş bunları da o ezberci eğitim çarkı içinde bizlerde ezberleyip belleğimizden bir çırpıda silip atmışızdır. Oysaki bu dersler ve konuları o tazecik beyinlerimize dramayla birlikte sunulabilseydi eminim her şey daha farklı olurdu. Okul sıralarından geçmiş olan herkes gibi o dersleri özlemle anıyor ve o gün yaparak yaşayarak öğrendiğimiz bilgileri hala daha hafızalarımızda saklıyor olurduk.İşte drama burada da bir kez daha karşımıza çıkıyor. Dramayla yapılan derslerde öğrenci yaparak yaşayarak öğreniyor ve tüm konunun özünü de öğrenmiş oluyor.Bu yazımda dramanın öneminden, özelliğinden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Bu herkes tarafından zaten biliniyor.Artık kara tahta üstündeki yazılanları ezberlemek yerine öğrenciler için tüm derslerde dramayı kullanmak öğrenmeyi daha zevkli hale getirecektir. Öğrenci sınıfta aktif olduğu içinde, öğrenmeye daha çok açık olacaktır.Tarih dersinde öğrencilere ateşin bulunması ve önemini uzun uzun anlatmak yerine, öğrencilere sınıf içinde ateşin önemiyle ilgili küçük bir drama çalışması yaptırabilirsiniz. Onlardan oldukça ilkel bir ortamda yemek yeme, barınma, avlanmalarını, yani kısaca günlük yaşantılarını sürdürmelerini isteyebilirsiniz. Tabi ki b... Devamı

NİÇİN DRAMA ?

2007-03-30 21:54:00

Niçin Drama?• Yaratıcılık boyutlarını geliştirmek için • Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için • Kendini özgürce ifade etmek için • Estetik beğenileri geliştirmek için • Kendini keşfetmek ve geliştirmek için • Ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için • Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için • Sınırları belirlenmiş bir yaşantıyı sürdürmek zorunda kalanlar için • Özgüvenin gelişmesi için • Daha empatik olabilmek için • Günlük sıkıntılardan kurtulup, deşarj olabilmek için • Olaylara, olgulara eleştirel bakabilmek için • İşbirliği yapabilme becerisini arttırmak için • İletişim becerilerini geliştirmek için • Toplumsal duyarlılığın artması için • Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için DRAMA İLE KAZANDIRILACAK BECERİLERDrama'yı, katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak, yaratıcılığı, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlararası her türlü iletişim ve etkileşimdir diye tanımlayabiliriz. Atölyemizde yapılan çalışmaların bazıları konu başlıklarıyla şöyledir.* İletişim becerileri* Bedensel ve sözel ifade* Düzgün konuşma becerisi* Yaratıcılık* Uyum - Güven* Yargılama gücü (Muhakeme)* Gözlem gücü* İmgelem (Hayal gücü)* Eleştiri - Özeleştiri * Spontanlık* Empati BecerisiYıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz. Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, yeni ilişkilere kapalı, kendisini kolay ifade edemeyen, paylaşma duygusu yetersiz, topluluk karşısında sıkılan çocuklara çok yararlı olduğu gözlemlenmiştir. ... Devamı

DRAMA YÖNTEMİ

2007-03-30 21:52:00

DRAMA YÖNTEMİDrama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan çocuk sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal gelişime etkisi olmayan drama etkinliği yoktur, denilebilir.Drama etkinlikleri, belli bir grup içinde yapılmaktadır. Grubun birbirini tanıması, rahat bir çalışma ortamı ve özgür bir atmosfer sağlar. Yapılan etkinlikler çocukların içlerinden geldiği gibi bağırıp, rahatlamalarını sağlamaktadır.Drama etkinlikleri;* Çocuğun çevreyle ilişkisini sağlar.* Çocuğun bilinci ve duygusal tecrübesi arasında bir köprü vazifesi görür.* Çocuğun duygularını dışa vurmasını sağlar.* Çocuğa dinlenme ve eğlenme olanağı sağlar.Eğitim amaçlı yaratıcı drama da iletişim sanatlarından biridir.Çocuk, drama çalışmaları içinde gözlendiğinde, dil becerilerinde oldukça etkin olduğu görülür. Çocuk bu etkinlikler içerisinde yer alırken düşünme, konuşma, dinlenme, anlatma ve birbiriyle iletişim kurma becerilerini de kazanır. Bütün bu beceriler( plan hazırlama, problem çözme ) kendi içinden ve diğerlerinden gelen uyarılara doğal tepkiler verirken elde edilir.Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatması ile çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar. Doğal, içinden geldiği gibi ve hayal gücüne dayanarak konuşur. yine organize edilmiş etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini yada alçaklığını, hızını ayarlayabilir.Çocukların kelime hazneleri,* Yaratıcı drama sanatıyla,* Yaratıcı drama veya doğaçlamanın konularıyla gelişebilir.Yaratıcı drama sadece bir öğrenme yolu veya eğitim modeli olmakla kalmamakta, dilin kazanılması, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi için de önemli bir araç görevi görmektedir.Drama, özde öğretim programının eşsiz ve bütünleyici bir unsurudur. Eğitimde sistemli ve devamlı drama eğitimi vermek, öğrencilere değerlendirme, yaratma, keşfetme, çözümlemeye yönelik soru sorabilme becerile... Devamı

DRAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ

2007-03-30 21:50:00

DRAMA ARAÇ VE GEREÇLERİAraç, gereç ve materyaller dramanın ayrılmaz parçasıdır. Araç ve gereçler rol oynamada ve doğaçlamalarda bireyin dikkatinin odaklaşmasında ( konsantrasyon ) yerinde kullanıldığında yararlı işlev üstlenir. Drama dersinin yapılacağı sınıf ortamında ( drama odasında ) şu araç ve gereçler bulunabilir: Çantalar,eski süs eşyaları,yöresel giysiler, çeşitli takılar, meslek giysileri. şapkalar, baston, fular, başlıklar, maskeler,ayakkabılar,yelekler , makyaj malzemeleri .toplar vb. Dramada konsantrasyon sağlamak ve işlenen konuyla ilgili bir atmosfer yaratabilmek için,klasik müzik,değişik uluslardan alınan etnik müzik örnekleri,pop müzik,çağın yeni müzik akımları olarak bilinen elektronik müzik. Çizme ve boyamada dramanın etkisini arttırır , öğrencinin dikkatinin yoğunlaşmasını sağlar. Görsel materyaller , eski fotoğraflar , kartlar , gazete küpürleri , dergilerden kesilmiş resim ve fotoğraflar , slaytlar , tepegöz projektör vb. etkinlik öncesi öğretmen (lider) tarafından hazırlanabilecek olan materyallerdir . Öğretmen , malzeme sağlamada yönetimle , diğer öğretmenlerle , velilerle,çevredeki çeşitli işyerleri ve kurumlarla iyi ilişkiler kurarak destek alabilmelidir.Araç gereçsizde drama yapılabileceği asla unutulmamalıdır. Gerektiğinde öğrencinin , üstündeki giysileri , saçı , eli , ayağı çeşitli amaçlarla isteğe ve yaratıcılığa göre kullanılabilir. Kitaplıklarda bir gereksinim olarak drama ile ilişkilendirilmeli drama dergisinde öğrenci, bilgiye gerek duyulan noktalarda kütüphaneden yararlanmaya , kaynağa ulaşmaya , kaynak tarayabilmeye , eriştiği bilgiyi uygulamada kullanmaya özendirilmelidir. Bu açıdan kitaplıkta drama çalışmalarının bir başvuru merkezi olarak araç ve gereçten sayılabilir. Devamı

DRAMA TÜRLERİ

2007-03-30 21:49:00

DRAMA TÜRLERİ1.Psikodrama Psikodrama Jakop Levy Monero’nun ilk kez Viyana’da anneleri ya da bakıcılarıyla parklara gelen çocukları izlerken onların bu alanda bir öğretmene ihtiyaç duyduğunu belirlemesi ve çevresine toplanan çocuklara şaşırtıcı ve düş gücünü yakalayan masallar anlatmasıyla kavram olarak ortaya çıkmıştır.Monero çocukların birbirlerine olan düşmanca kıskançça duygularından bu öyküler ve hayallerini doğal olarak oynayarak kurtulduklarını görür ve dramanın bir terapi olduğuna karar vererek (Teather Of Spentanity) ‘Doğallığın Tiyatrosu’ adını verdiği tiyatrosunu kurar ve bu tiyatro Psikodrama Tiyatrosuna öncülük eder.Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir. İnsanların çoğu yaşamları boyunca bir şey söylüyor, başka bir şey düşünüyor, üçüncü bir şeyi hissediyor ve sonuçta bu üçüyle de ilişkisi olmayan bir şey yapıyor. Bunun sonucu insan ruhu hırpalanıyor, stres ve parçalanmaya geliyor. Psikodramanın amacı insanların söz düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarına yardımcı olmaktır. Bir başka amacı da kendimize ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır.Psikodramanın en önemli amaçlarından biri de bireylerde katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yoluyla psikolojik gelişimlerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleridir. Psikodramanın, bir terapi tekniği olarak uzman kişilerce, özellikle bu konuda eğitim almış psikologlar tarafından uygulanması gerekir.(5)2.Eğitici DramaPedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya... Devamı

DRAMA OYUN İLİŞKİSİ

2007-03-30 21:47:00

DRAMA – OYUN İLİŞKİSİDrama ; bir sözcüğü , kavrama , bir yaşantıyı , bir olayı oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Bireyler arası doğrudan etkileşime dayanır. Oyun , gelişimin ve büyümenin temel bir aracıdır. Oyun olmadan etkili bir yaşam ve sağlıklı bir gelişmeden söz edilemez. Oyun çocuk için yemek , içmek kadar önemli bir etkinliktir. Drama süreci içinde çeşitli oyunlarda yer alabilir. Çocuk , oyunda ben , sen ve biz kavramlarını öğrenir . Paylaşma , yardımlaşma , yenme ve yenilmeyi yaşayarak öğrenir ,Oyun kız erkek çocuklar arasındaki ayrımın , çekişmenin azalmasını sağlayabilir. Güven duyma , karar verme , iletişim kurma drama ile oyun arasında ki ortak noktalardır. Dramanın kökeninde oyun kavramı bulunduğuna göre eğitimde dramada da kültürel ve evrensel oyunlardan yararlanılır . Oyunda ki etkileşim ile toplumsal gerçeklikte ki etkileşimin benzer olması , oyunun eğitimde drama da kullanılmasına neden olmuştur. Eğitim de drama grupla yapılan oyunsu süreçlerdir. Grup içinde ki bireyler belli bir konuyu irdeler, oynar , yeniden gözden geçirir ve rolleri değiştirirler. Drama da dikkati toplayarak ve yaratıcılığı geliştirerek düşünmenin bilgiye geçişini sağlamak önemli bir hedeftir. Çocukluk çağı oyunları drama da temel alınır. Eğitim de drama çalışmalarında pek çok amaç için oyuna başvurulur. Oyunu birlikte tasarlama, kuralları birlikte belirleme , birlikte oynama gibi özellikler eğitimde drama da kullanılır.Drama da grup içerisinde daha küçük gruplar ve bireyler vardır. Fikir alışverişi yargılamayı ve değerlendirmeyi beraberinde getirir. Yargılama ve değerlendirme belli sentezlere götürür. Birey kendini böyle bir grup içerisinde güvende hisseder. Kendini tanır , grubu tanır , grupla uyumlu bir çalışma ortamına girer. Dramanın ve oyunun iç içe olduğunu düşünürsek drama lideri ( öğretmeni )’ nin çocuk oyunlarını iyi bilmesi yerinde olur. ... Devamı

DRAMA YÖNTEMİNDE ÖĞRENME TÜRLERİ

2007-03-30 21:46:00

DRAMA YÖNTEMİNDE ÖĞRENME TÜRLERİ1.Aktif Öğrenme - 2. Duygusal Öğrenme - 3.Etkileşim Yolu İle Öğrenme - 4.Hareket Yolu İle Öğrenme5. İşbirliği Kurarak Öğrenme - 6.Kavram Öğrenme - 7. Keşfederek Öğrenme - 8.Sosyal Öğrenme9.Tartışarak Öğrenme - 10.Yaşantılara Dayalı Öğrenme1. Aktif ÖğrenmeÖğrenme sürecinde çocuğun aktif olması gerektiği öteden beri kabul edilen süreçlerden biridir. Aktif öğrenmede, öğretmenin değil, çocuğun merkezde olduğu ve böylece daha etkili olarak öğrendiği ileri sürülür. Ancak aktif öğrenme için çocuğun aktif olarak ne yapabileceği konusunda, yalnızca istediği etkinliği ya da konuyu seçmesinin yeterli olmadığından hareketle, çocuğun kendini ve yakınındaki sosyal çevresini aktif olarak incelemesi, doğrudan denemeler yapması için drama benzeri daha farklı yöntemlere ihtiyaç duyulduğu açıktır.Aktif öğrenmeye ilişkin diğer bir davranış da çocukların çevrelerini merakla araştırmalarıdır. Merak da öğrenmede önemli bir güdüleyici faktör olarak kabul edilmektedir. Özellikle oyun biçimindeki etkinliklerde, uyarıcı elde etmek için yapılan etkinliklerde ve yalnızca yapılan etkinliğin kendisinin ödül olduğu etkinliklerde görülen merak, sadece insanda değil hayvanlarda bile önemlidir. Maymunların sıcak kapalı bir kafese konulduklarında , dışarıda olup bitenleri görebilmek için pencere açmaya çalıştıkları saptanmıştır. Oyun benzeri bir etkinlik olan dramanın , çocukların merakını uyarabildiği ve bu nedenle çocukların daha aktif olarak öğrenme etkinliklerine katılabildikleri ileri sürülmüştür.Drama etkinliklerinin, çocuklara kendilerini ve sosyal çevrelerini araştırma konusunda aktif olma fırsatı sağlayan etkinlikler olmaları nedeniyle, öğrenme bakımından etkili oldukları kabul edilmektedir. Drama bir anlamda katılımcı pedagojidir. İzleyici olmak yerine, sürece katılarak hem dönüştürmek, hem yorumlamak hem analiz etmek ve hem sentezlemek yolu ile, kendini, başkalarını ve nesneleri öğrenmek, anlamak mümkün olur.2. Duygusal ÖğrenmeDramada duygusal öğrenme de söz ... Devamı

DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ

2007-03-30 21:44:00

DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİÖğretmen , çocuğun oyun arkadaşıdır. Drama çalışmaları ; hoşgörülü , yaratıcı , özgürce kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeye yöneliktir . Drama sürecinin temel ögesi insandır. Drama öğretmeni , drama sürecinin temellerinden ve önemli ögelerinden biridir. Drama sürecinde ilk hareketi veren , sunan ve değerlendiren öğretmendir. Dramada liderlik en zor görevlerden biridir. Her an beklenmeyen yeni bir oyunsu oluşum ortaya çıkabilir.Yaratıcı dramanın yöntem , süreç ve esaslarına geçmeden önce drama öğretmeninin özelliklerinin bilinmesinde yarar vardır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir 1. Drama öğretmeni konuştuğu dili doğru kullanmalıdır.2. Drama öğretmeninin oyunculuk konusunda giriş niteliğinde bir eğitim alması gereklidir.,3. Bireylerle ve grupla uğraşan drama öğretmeninin , grupta çıkabilecek sorunlara çözüm yolları bulma konusunda psikolojik bilgilere sahip olması gereklidir.4. Drama öğretmeni öğrencilerin yaratıcı güçlerini kullanmalarına ve deneyerek öğretmenlerine fırsat verici etkinlikler yaptırmalıdır.5. Öğretmen , çocukları olduğu gibi kabul etmeli ve kendi duygularını ifade etmelerine , tartışmalarına fırsat tanımalıdır.6. Drama öğretmeni çalışmaya başlamadan önce yapacağı işleri planlayarak sınıfa girmelidir.7. Drama öğretmeni , oyunları izlerken daha sonraki oyunları ve bunların içereceği mesajları düşünmelidir.8. Drama öğretmeni. , drama etkinliği sırasında grup dinamiğini ve dikkat yoğunlaşmasını etkinli sonuna kadar aynı düzeyde tutmaya özen göstermelidir.9. Drama da tümüyle kusursuzluk ya da doğruluk ve yanlışlık aranmayacağı , drama öğretmeni tarafından asla unutulmamalıdır.10. Drama öğretmeni , mesleğinde özgür olmalıdır.11. Drama öğretmeni , çocukların kendilerini keşfetmelerine fırsat tanımalıdır. Sonuçları söyleyerek ve çözüm yolunu açıklayarak , bu keşfetmeyi engellememelidir.12. Drama öğretmeni ; iyi bir dost , iyi bir sırdaş , iyi bir arkadaş olmalıdır. Her öğrenciyi eşit olarak düşünmeli , rahat hareket ed... Devamı

DRAMANIN ÖNEMİ

2007-03-30 21:42:00

DRAMANIN ÖNEMİDrama, tiyatro,sinema,dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Drama insanı kuşatır ve geliştirir. Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yaralanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçlarından biridir. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Ayrıca , drama,eğitimin değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek çoğunda bir yöntem olarak uygulanabilir. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır ,etkinleştirilir. Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri ,tutum ve davranışları ,devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlar. Eğitimde yaratıcı dramanın önemini şu şekilde özetleyebiliriz ; * İmgelem ( hayal ) gücünü geliştirir :* Bağımsız düşünebilmeyi sağlar :* İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir :* Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır :Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini ve bu durumun ona iletilmesi sürecine empati adı verilir.* Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.* Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.* Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.* Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.* Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.* Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı,denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.* Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.* Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.* Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.* Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepi ve dürtülerden yaralanmayı öğretir.* Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar.( Bu kontrollü bir birey için oldukça önemlidir.)Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke,korku,kaygı,kıskançlık,dargın... Devamı