tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

TEBESİRTOZU.BLOGCU FACE SAYFASINI BEĞENMENİZİ BEKLİYOR.

2013-11-13 14:44:00

YILLARDIR SİZLERE  EĞİTİM İÇERİKLİ YAYINLARIYLA HİZMET SUNAN www.tebesirtozu.blogcu FACEBOOKDA . BEĞENEREK DASTEKLEYİNİZ. https://www.facebook.com/groups/tebesirtozu/?fref=ts Devamı

EĞİTİM NEDİR?

2013-05-07 00:25:00

EĞİTİME GİRİŞ Mehmet TUNÇER MEB MÜFETTİŞİ metu72@gmail.com Eğitim; kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitimi en yaygın ve bilindik kullanımıyla; bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik (eğitimin amaçlarına uygun) değişmeler meydana getirme sürecidir diye de tanımlayabiliriz. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla bu değişme/farklılaşma gerçekleşir. Eğitim aynı zamanda bir “kültürleme” aygıtıdır. Kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmı eğitimdir. Bu nedenle, eğitimi “kasıtlı kültürleme süreci” olarak da tanımlayabiliriz. FORMAL EĞİTİM Formal eğitim amaçlı eğitimdir, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Okul dışında da formal eğitimden söz edebiliriz. Okul dışı formal eğitim sürecinin okullardakinden farkı, kısa süreli olması, öğrencilerin yaşlara göre gruplandırılmaması, ihtiyaç duyuldukça yapılması ve belli konularla sınırlandırılmasındadır. Okul dışında endüstri, tarım ve hizmet alanlarında kişileri bir mesleğe hazırlamak, meslekte ilerlemelerini sağlamak ve her gün ortaya çıkan mesleki yenilikleri öğretmek amacıyla yapılan öğretim etkinlikleri, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, asker yetiştirme vd. formal eğitim çeşitlerindendir. Ülkemiz eğitim sistemi formal anlamda örgün ve yaygın eğitim olarak iki biçimde sistemleştirilmiştir. Örgün Eğitim: Okullarda yapılan eğitimdir. Planlı programlı ve düzenlidir. Belli yöntemlere göre verilir. Belli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları ile bir kurum olarak okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Okulöncesi öğretim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim örgün eğitim sistemini meydana getirir... Devamı