tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRETİM BECERİLERİ

2011-04-29 15:03:00

ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖĞRETİM BECERİLERİ   Bireylerde bulunması gereken temel beceriler okuma, yazma, matematik vb dir. Ancak "Öğretmenlerin sahip olması gereken temel beceriler neler olmalı?" diye düşünüldüğünde farklı beceriler ortaya çıkmaktadır ki, bunlar öğretim becerileridir. Bu beceriler branşı her ne olursa olsun bir öğretmende bulunması gereken minimum temel öğretim becerileridir. Öğretim sürecinde sınıf içi öğretim ortamında ve dolayısıyla bu ortamın sağlanmasında öğretmenin üstlendiği rol gereği, öğretmenin öğreteceği konuyla ilgili yeterli alan bilgisine sahip olması yanında, belirlenmiş olan program amaçlarını dikkate alma, öğretimi planlama, öğrenciyi tanıyabilme, öğrencinin öğrenme problemlerini belirleme, öğrenciye daha kolay nasıl öğrenebileceği konusunda destek sağlama, pekiştireç, motivasyon ve güdü sağlama, yetenekleri değerlendirme, zeka türlerini/ öğrenme stillerini belirleme, tekrar öğretim gibi etkili öğretim yönetimi sağlamaya yönelik pek çok becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler öğrenciyi öğrenmeye yönlendiren veya yönlendirmeye yetecek minimum becerilerdir. Aşağıda bu temel beceriler tanımlanmaktadır. 1. Tutumlar: Aslında tutum beceri değildir. Ancak amaç başarılı öğretim yönetimi için gerekli noktaları belirlemek olduğundan, tutumların özel önemini burada vurgulamak gerekmektedir. Öğretmenler öncelikli olarak pozitif ön davranışlı, tüm öğrencilerin öğrenebileceğine inanan ve öğrencilerin tüm potansiyel yeteneklerinin sonuna kadar yönlendirilmesi gerektiğim düşünerek işe başladıklarında mutlaka daha başarılı olacaklardır. Bu olumlu tutumlarla işe başlayan öğre... Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

2011-04-29 14:44:00

  AŞAĞIDA BAŞLIKLARI VERİLEN YAZILARA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ: http://kpsshazirlik.site40.net/egitim-bilimleri.html      Gelişim Psikolojisi Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme) GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GELİŞİMİN BOYUTLARI GELİŞİMİN İLKELERİ GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST) FİZİKSEL VE DEVİNİMSEL GELİŞİM A. Doğum öncesi fiziksel gelişim B. Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişim (0-2 yaş) C. İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelîşim (2-6 yaş) D. Okul Döneminde Fîziksel Gelişim (6-12 yaş) E. Ergenlik Döneminde fiziksel gelişim (12-18 yaş) BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı PİAGET'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ BRUNER'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI VYGOTSKY'NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI DİL GELİŞİMİ DİL GELİŞİM AŞAMALARI 1. Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay) 2. Heceleme Dönemi (6-12 Aylar) 3. Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar) 4. Telgrafik Konuşma Dönemi 5. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar) AHLAK GELİŞİMİ Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı A. Gelenek Öncesi Düzey (0-9 Yaş) B. Geleneksel Düzey (9-15 yaş) C. Gelenek Ötesi Düzey (İnsan hakları, evrensel değerler 15 yaş ve üstü) KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI PSİKANALİTİK KURAM A. Topografik kişilik kuramı (bilinç sınıflaması) B. Yapısal kişilik kura... Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ANLATIMLARI

2011-04-29 14:43:00

http://kpsshazirlik.site40.net/egitim-bilimleri.html    Gelişim Psikolojisi Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme) GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GELİŞİMİN BOYUTLARI GELİŞİMİN İLKELERİ GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST) FİZİKSEL VE DEVİNİMSEL GELİŞİM A. Doğum öncesi fiziksel gelişim B. Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişim (0-2 yaş) C. İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelîşim (2-6 yaş) D. Okul Döneminde Fîziksel Gelişim (6-12 yaş) E. Ergenlik Döneminde fiziksel gelişim (12-18 yaş) BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı PİAGET'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ BRUNER'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI VYGOTSKY'NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI DİL GELİŞİMİ DİL GELİŞİM AŞAMALARI 1. Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay) 2. Heceleme Dönemi (6-12 Aylar) 3. Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar) 4. Telgrafik Konuşma Dönemi 5. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar) AHLAK GELİŞİMİ Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı A. Gelenek Öncesi Düzey (0-9 Yaş) B. Geleneksel Düzey (9-15 yaş) C. Gelenek Ötesi Düzey (İnsan hakları, evrensel değerler 15 yaş ve üstü) KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI PSİKANALİTİK KURAM A. Topografik kişilik kuramı (bilinç sınıflaması) B. Yapısal kişilik kuramı (kişilik yapısı) C. Psiko Seksüel Gelişim Kuramı SAVU... Devamı

İSLAMİ BİLGİ VE KİTAPLAR

2011-04-27 18:52:00

http://gedizihl.net/kuran.htm  DİNİ DOKÜMANLAR Peygamberimiz Peygamberler Tarihi Elifba Elmalı Tefsiri Ebu Hanife Müsned Buhari Buhari Özeti Hanım Sahabiler Kudsi Hadisler Kırk Hadis Kıssalardan Hisseler Sabah Ezanı Akşam Ezanı Büyük İslam İlmihali İslamda Kadın İslam Ahlakı İtikadname Kadının Değeri Kelimeler  Kavramlar Konkordans İslamda Evlilik Kur'an Meali Kur'an Tefsiri Kütüb-ü Sitte Amerikalının Soruları Cennet Yolu İlmihali Cep İlmihali Derlenmiş Kitaplar Namaz Hocası Din Bilgisi Dini Sözlük Fıkıh Köşesi Fi Zilal-il Kur'an Siyer-i Nebi Peygamberler Siyeri Namaz Kitabı Güncel Meseleler Risale-i Nur Kül. Sahabiler Ateizm ve Eleştirisi Hikayeler Kitap Özetleri   kaynak site: http://gedizihl.net/kuran.htm  ... Devamı

OKUL PANSİYONLARI BESLENME REHBERİ -İNDİR-

2011-04-18 12:02:00

OKUL PANSİYONLARINDA GÜNLÜK TABELA OLUŞTURULMASINDA KULLANABİLECEĞİNİZ BESLENME REHBERİNİ İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ. ---->>   http://hotfile.com/dl/114878929/b2d9012/BESLENME_REHBER.docx.html   Devamı

ANAYASA HUKUKU DERS NOTLARI

2011-03-17 22:25:00

http://www.dersnotlari.net/anayasahukuku.html#ah1 1. Anayasa Hukuku Nedir? Anayasa hukuku devletin şeklini ,yapısını , organlarının görev ve yetkilerini bunların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümüdür. Anayasa hukuku bir iç kamu hukuku olarak devletin temel kuruluşunu , işleyişini , iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerinin inceleyen bir disiplindir. 2.ANAYASA ÇEŞİTLERİ 2.1 Geleneksel Anayasa: Sosyal adaleti düzenlemek için devletin müdahalesi olmadan uyulması zorunlu lan sosyal düzen kurallarıdır. Örf ve adetler önemli kaynaklardır. ANAYASAL TEAMÜL: Yazılı anayasanın düzenlediği konularda vurgulama ile ortaya çıkan kural . 2.2Yazılı Anayasa: Demokrasi ve hukuka bağlı devlet fikri geliştikçe devlet ve fertlerin açık ve kesin hukuk kurallarıyla bağlanması ihtiyacı anayasa ile sağlanmıştır. 2.2.1 Tarih ve Siyasi Köklerine Göre Yazılı Anayasa: 2.2.1.1Monarşik Yazılı Anayasa: Egemenliğin asli ve tek sahibinin hükümdar olduğu anayasalardır. 2.2.1.1.1Ferman: Ferman mahiyetindeki anayasalar hukuken kaynağını hükümdarın iradesinden alan anayasalardır. Hükümdar bu anayasa ile kendine sınır koymaktadır. 2.2.1.1.2Misak: Bir hükümdarın ürünü olan anayasadır ama dışarıdan gelen bir etki ile bağlanmaktadır. 2.2.1.2 Demokratik Yazılı Anayasa: Egemenliğin tek sahibinin halk veya millet olduğu esasına dayanan anayasalardır. 2.2.1.2.1 Organik ve Şekli Niteliklerine Göre Yazılı Anayasalar 2.2.1.2.1.1Yumuşak Yazılı Anayasalar: Adi kanunlardan üstün olmalarına rağmen adi kanun gibi yapılabilen veya bir adi kanunla değiştirilebilen anayasalardır. 2.2.1.2.1.2 Sert Yazılı Anayasalar; Adi kanunlardan farklı usul ve merasim uygulanarak yapılabilen anayasalardır. Sert... Devamı

LATİNCE DEYİŞLER VE TÜRKÇE AÇIKLAMALARI

2011-03-11 23:46:00

Latince deyişler listesi (A-Z)   Konu başlıkları http://tr.wikipedia.org/wiki/Latince_deyi%C5%9Fler_listesi_(A-E)#A     A [değiştir] A bene placito Memnun edilmiş birinden A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her tarafında hazırlıklı ol Ab ovo usque ad mala Yumurtadan elmalara (Baştan sona anlamında: Romalıların geleneksel yemek sırasından esinlenerek, Horatius, Satir 1.3) Absentem lædit, qui cum ebrio litigat Sarhoşla kavga eden, yerinde olmayan birini döver (Publius Syrus, Sentences) Ab uno disce omnes Bir şeyden herşeyi öğren (Bir tek örnekle ya da gözlemle çıkarımlarda bulunulabileceği anlatılır, Virgilius, Aeneid) Abusus non tollit usum Suistimal düzgün kullanmayı iptal ettirmez. (yani bir şey suistimal edilince onun düzgün kullanımını etkilememelidir) Ab imo pectore Kalbin derinliklerinden (dürüstlükle) Ab inconvenienti Uygun olmayan bir şeyden Ab initio Başlangıçtan Ab Jove principium Jüpiter'le başlayalım Abyssus abyssum invoc Uçurum uçurumu çağırır. (Bir hata diğerlerinin doğmasına sebep olur) A cane non magno saepe tenetur aper Yabandomuzu hep kendinden küçük köpeklere yem olur Accipe Hoc Bunu al. Acta est fabula Oyun bitti (Caesar Divi Filius Augustus'un son sözleri) Acta non verba Hareket, söz değil. (ABD Ticari Deniz Akademisi mottosu... Devamı

KPSS DERS NOTLARI

2011-03-11 23:23:00

KPSS DERS NOTLARINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ  LİNKİ TIKLAYINIZ. http://cepkpss.blogcu.com/etiket/Geli%C5%9Fim-%C3%96%C4%9Frenme%20Ders%20Notu%20ve%20Testleri  Devamı

İdari Dava Nedir?

2011-03-11 23:00:00

  İdari Dava Nedir?       Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır?    İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır. İdari Dava Nerede Açılır?      Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir). Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?    Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz. Dava harcı ve posta gideri alınacağını hesap ederek hazırlıklı gidiniz. Önceden mahkemeye başvurup harç ve posta giderinin ne kadar tutacağını öğrenmeniz yararlı olacaktır. Bulunduğum Yerde İdare/Vergi Mahkemesi Yoksa Ne Yapmalıyım?    Dilekçenizi asliye hukuk hakimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.     Yurtdışındayım; Dilekçe Vermek İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda mıyım?      Hayır. Türk konsolosluklarına dilekçenizi verebilirsiniz. İdari Dava Hangi İşlere Karşı Açılır?      İdarenin gerçekleştirdiği işve işlemlere karşı açılır. Dava açılması için ilgili işin idare (bir kamu kurumu) tarafından yapılmışolması gerekir. Ayrıca bu işlemin kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. Eğer idari işlem devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa, veya verilen karara karşı başvuru yaparak karar... Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI

2011-03-03 11:01:00

KONU BAŞLIKLARI Eğitim Bilimleri-İpuçları Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme Program Geliştirme Rehberlik KAYNAK: http://www.ademdirican.com/ Devamı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ CEP KİTABIMIZ ÇIKTI

2011-03-01 23:00:00

KPSS SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRETMEN ADAYLARINA VE GÖREVDEKİ ÖĞRETMENLERE; CEPLERDE VE ÇANTALARDA BULUNMASI GEREKEN BİR KAYNAK EMSALLERİNE GÖRE ZENGİN ve FARKLI İÇERİK; ANLAŞILIR VE AKICI DİL FARKI İLK SAYFADAN İTİBAREN  FARKEDECEKSİNİZ... KONU BAŞLIKLARI (TÜM DERSLER): 1. EĞİTİM FELSEFESİ 2. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 4. ÖĞENME PSİKOLOJİSİ 5. EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 6. ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ 7. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 8. EĞİTİM-ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 9. SINIF YÖNETİMİ VE ETKİLİ İLETİŞİM 10. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA   Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi İSTEME ADRESİ: Asil Yayın Dağıtım Kırt. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Sok. No: 22/A Kızılay /ANKARA Tel: +90 312 230 28 80-81  Faks: +90 312 230 28 82 asil@asilyayin.com.tr | www.asilyayin.com.tr   YAZARA AİT DİĞER KİTAPLAR 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI http://www.asilyayin.com.tr/turkce/yazar_detay.aspx?id=2573 2. MEB ÖĞRETMEN SEÇME SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI http://www.asilyayin.com.tr/turkce/urun_detay.aspx?id=19549         ... Devamı

BEZDİRİ-İş yerinde psikolojik tacizin yeni adı

2011-02-21 13:35:00

İş yerinde psikolojik tacizin yeni adı     Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, ''mobbing'' kelimesinin birebir çevirisinde doğru bir Türkçe karşılığa ulaşılamadığını belirterek, ''Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu'nun birkaç gün süren toplantısı sonucu bir veya birkaç kişiyi bezdirme' tanımından yola çıkarak bezdiriyi bulduk'' dedi. Prof. Dr. Akalın, yaptığı açıklamada, 'mobbing'in son yıllarda Türkçede kullanıldığını ama anlamını tam olarak herkesin bilmediğini söyledi. Mobing kelimesinin karşılığı olarak kullanıldığı belirtilen 'işyerinde psikolojik taciz' ifadesinin karşılık değil, tanımlama olduğunu belirten Akalın, karşılığını oluşturmak için ''Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu''nun birkaç gün süren bir toplantı yaptığını bildirdi. Akalın, 'mobbing' kelimesinin kökeninin 'mobb' yani 'sürü' anlamına geldiğini, 'mobbing'in de 'sürü halinde yapılan bir hareket' demek olduğunu ifade etti.   Bire bir çeviri yapıldığı takdirde doğru bir karşılığa ulaşılamayacağını savunan Akalın, ''Burada biz kullanılış amacından yola çıktık. 'Bir veya birkaç kişiyi bezdirme tanımından hareket ederek bezdirmek fiilinden 'bezdiri'yi bulduk. Bir de bunun 'mobber'ı var. Yani mobbing işini yapan. O da bezdiricinin karşılığı'' diye konuştu. ''Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu''nun bulduğu bu karşılıkları TBMM'de konuyu araştıran araştırma komisyonuna da gönderdiklerini dile getiren Akalın, ''Çünkü bizden hem tanı... Devamı

MEB, ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslar

2011-02-16 22:03:00

MEB, ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda değişiklik yaptı   MEB, ek ders esaslarında değişiliklik yaptı. Yapılan değişiklik ile yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Böylece, YİBO ve PİO'larda, pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına 6 saatlik bir ek derec ücreti verilmiştir.    13 Şubat 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 27845 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/1328 Ekli “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 29/12/2010 tarihli ve 77365 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.   Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1 – (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “5) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak h... Devamı

MEB DEN EK DERS AÇIKLAMASI

2011-01-31 21:51:00

  Anadolu Lisesine dönüştürülen okullardaki yöneticiler okulun dönüştürüldüğü tarihten itibaren Anadolu Lisesinde görev yapan yöneticiler için öngörülen ek ders ücretinden yaralandırılacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28/12/2010 tarihli, 77086 ve “Ek ders ücreti” konulu yazılarında; “Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin, yönetim görevi karşılığında haftada kaç saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacakları Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir, Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; "Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme; yöneticilerin ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevleri bağlamında olmak üzere, farklı yönetsel çabayı ve çalışmayı gerektiren durumlar göz önünde bulundurularak emek-ücret dengesi bütünlüğünde yapılmıştır. Bu çerçevede, okul yönetiminin tamamının ayrım gözetilmeksizin tüm okulun yönetimden sorumlu olduğu dikkate alındığında, söz konusu yönetim kadrosunda olanların, Okulun Anadolu Lisesine dönüştürüldüğü 2010–2011 ders yılının başlangıç tarihi olan 20 Eylül 2010 tarihinden itibaren, anılan Karar'ın 10'uncu maddes... Devamı

DOSYA DEPOSU (İNDİR, YÜKLE, PAYLAŞ)

2011-01-31 01:09:00

ARADIĞINIZ MAKALELERİ YAHUT  YÜKLEYECEĞİNİZ DOSYALARI    http://hotfile.com/   ADRESİNDEN  KOLAYCA İNDİRİP YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.   YÜKLEDİĞİNİZ DOSYANIN LİNKİ İLE PAYLAŞIM SAĞLAYABİLİRSİNİZ.   ÖRNEK:   KPSS  EĞİTİM BİLİMLERİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KİTABINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİRİN http://hotfile.com/dl/98762026/dda869e/KPSS_DERS_NOTLARI_MEHMET_TUNER.doc.html http://hotfile.com/dl/98563527/4b78aee/gelisim_psi261_2621.pdf.html Devamı