tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİK DERSİ 19+1 SAAT GÖRÜŞ YAZISI

2010-10-04 22:06:00
MEB'den ek ders için görüş yazısı

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ödenen ek ders ücretinin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti saatinin belirlenmesinde ne şekilde dikkate alınacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı görüş yazısı yayınladı.

Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarih ve 11707 sayılı, 2007/19 nolu genelgesinin

2. sırasında; “...Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan 'Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik' dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.” , aynı Genelgenin 6. sırasında ise; “...Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı Fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ve planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır..." denilmektedir.

Bu çerçevede konunun örneklendirilmesi gerekirse, üzerinde sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri kapsamındaki bir öğretmenin aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 19 saat fiilen ders okuttuğu ve bu derslerin dışında aynı hafta içinde fiilen I saat de "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okuttuğu varsayıldığında, bu öğretmenin o hafta için yararlandırılacağı ek ders ücret Şöyle olacaktır; haftada 19 saat okuttuğu derslerin 15 saati aylık karşılığı, 4 saati ek ders ücreti karşılığı sayılacak, o hafta fiilen okuttuğu "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecekse de bu ders hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağından, o hafta içinde toplam 20 saat (19+1) ders okuttuğu için hazırlık ve planlama görevi karşılığı alacağı ek ders ücreti de 2 saat olacaktır. Bu öğretmen öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi karşılığında da haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağından, bu konumdaki bir öğretmen o hafta için toplam 8 saat (4+2+2) ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Aynı konumdaki bir öğretmenin o hafta içinde 1 saat "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini fiilen okutmadığı varsayıldığında ise, bu öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak o hafta için alacağı ek ders ücreti 1 saat (19/10=1) olacağından, bu durumdaki bir öğretmenin o hafta için toplam 7 saat (4+1+2) ek ders ücretinden yararlandırılması gerekecektir.

 

865
0
0
Yorum Yaz