tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) HAKKINDA YAPILMIŞ TEZLER

2017-03-23 11:55:00

TEZ ADI: İŞ YERLERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK TACİZ DAVRANIŞLARI: ALO 170 ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ÜNİVERSİTE:  ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER LİNKİ TIKLAYINIZ: http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/657/Tun%C3%A7er,%20Mehmet.pdf?sequence=1 Devamı

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) NEDİR? YAZI DİZİSİ (1)

2017-03-10 17:43:00

GİRİŞ Son yüzyılda çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar beraberinde çalışma hayatı ve özellikle çalışan haklarında da bir takım değişim ve gelişimlere neden olmuştur. Bu değişim ve gelişim ile birlikte işyerinde insana değer vermeyen klasik yönetim anlayışı yerini modern ve post modern yönetim anlayışlarına terk etmeye başlamıştır ya da terk etmek zorunda kalmıştır. Kamuoyu baskısı ve medyanın göz ardı edilemez etkisi de çalışma hayatının kontrolünde daha başat bir görev üstlenmeye başlamıştır. Bu anlayış değişikliği, insan kaynağını iş yerlerinde kurumun/örgütün en önemli unsuru haline getirmiştir. Günümüzde çalışma yaşamında farklı sorunlar dikkat çekmeye başlamıştır. Çalışanların yaşadıkları sorunlardan biri de işyerlerinde çalışma arkadaşları tarafından psikolojik taciz içeren davranışlara maruz kalmalarıdır. İşyerinde çalışanların sistematik olarak yaşadığı baskı olaylarının genel adı olan ve kişiye, çalışma arkadaşlarına, ailelerine, kuruma/örgüte, hatta topluma ciddi boyutta zararlar verebilen İşyerinde Psikolojik Taciz ya da yaygın olarak kullanılan adıyla ‘mobbing’, dünyada ve ülkemizde tüm kamu kurumları ve özel sektör örgütlerinde uzun süredir var olduğu bilinen ancak tanımı üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamamış ve sınırları kesin olarak belirlenemeyen bir işyeri hastalığıdır. Bir örgütte çalışanın ya da çalışanların, üstleri, astları veya aynı seviyedeki çalışma arkadaşı/arkadaşları tarafından, itici, ötekileştirici, yok sayıcı,  aşağılayıcı, kaba, saygısız, yıldırıcı, tehdit edici, haksız ve zararlı vb. tutum, davranış ve uygulamalar silsilesinin sistemli ve sürekli hedefi olmasıyla başlayan ve işten ayrılma ya da çok... Devamı

Mehmet TUNÇER Kimdir?

2017-03-10 16:32:00
Mehmet TUNÇER Kimdir? |  görsel 1

Mehmet TUNÇER, 1972 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kadınhanı ve Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Çankaya Üniversitesi İşletme A.B.D. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını “İş Yerlerinde Yaşanan Psikolojik Taciz Davranışları: Alo 170 Çağrı Merkezi Başvurularının Değerlendirilmesi” konulu tezle bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Bayburt, Amasya, Batman, Afyon, Konya illerinde Felsefe Grubu Dersleri Öğretmeni ve idareci olarak görevler yaptı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Bakanlık Müfettişi olarak atandı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde çeşitli kurul ve komisyonlarda aktif olarak görevler aldı. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğinin kuruluşunda görev aldı ve derneğin saymanlık ve genel sekreterlik görevlerini bir süre yürüttü.  Ankara Kadınhanlılar Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kırsal Kalkınma Projelerine destek ve katkı sunmaktadır. Öğretmenlik Mesleği,  Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Öğrenme ve Öğretim Yöntem ve Teknikleri,  Eğitim Denetimi ; Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Engelli Mimarisi, Engelliler ve Spor, Engellilere Yönelik Hizmetler, Dünyada ve Türkiye'de Engellilere Yönelik Uygulamalar ve Yasal Haklar; İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Mesleki Etik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Örgü... Devamı

MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)

2017-03-10 11:18:00
MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)  |  görsel 1

Sosyolog-İK Uzmanı MEHMET TUNÇER'in MOBBİNG (İşyerinde Psikolojik Taciz) isimli kitabı çıktı.   İşyerinde Psikolojik Taciz ya da bilinen adıyla Mobbing; kimine göre bir işyeri hastalığı, kimine göre bir kişilik bozukluğu, kimine göre de modern zamanların gözünü kâr ve kariyer hırsı bürümüş kapitalist ekonomi düzeninin bir ürünü olan çalışma hayatının rekabet anlayışı. İşyerlerinde bir kişi ya da grup tarafından hedef seçilen bir başka kişi ya da gruba yönelik sistematik ve belirli bir süre uygulanan haksız eleştiri, hata arama/bulma, tecrit etme, dışlama, hedef yapma, ikiyüzlülük, alaya alma, tehdit etme, asıl niyeti gizleme, iftira atma, çarpıtma, disiplin usullerini kötüye kullanma, aşırı iş yükü altına sokma, haksız yere işten çıkarma gibi her tür etik dışı, rahatsız edici tutum ve davranışlar işyerinde psikolojik taciz (mobbing) olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik tacizin yaşandığı iş yerlerinde, çalışanları duygusal yönden destekleyen, güven  sağlayan, işlerinden duydukları tatmini, örgütlerine bağlılıklarını ve aidiyet duygularını artıran tüm faktörlerin ortadan kalktığı ve bunun yerini, tatminsizliğin, örgütsel çatışmanın, örgütsel sessizliğin (sinizm), verimsizliğin, etkinsizliğin ve işten ayrılmaların aldığı vurgulanmaktadır. Psikolojik Taciz yoluyla kurban olarak seçilen kişinin öz güveni zayıflatılmakta, kronik bir endişe ve yoğun stres altında kalarak, kendini tehdit altında ve aşağılanmış hissetmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizdeki iş yerlerinde yaşanan psikolojik taciz olayları, çalışanların konu hakkındaki bilinç düzeyleri arttıkça, buz dağı misali, daha da çok gün yüzüne çıkmakta ve kamuoyunu daha da &cc... Devamı