2007 YILI TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

2007-06-13 20:31:00

Tedavi Yardımı Tebliğleri Neyi Değiştiriyor?25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de iki önemli tedavi yardımı tebliği yayımlanmıştır. Bunlar birincisi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensuplarını kapsayan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) diğeri ise memurları ve yeşil kart sahiplerini kapsayan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (TUT)dir. Bugün özellikle memurlar açısından önemli olan TUT'un neleri değiştirdiğine dair özel bir dosya yayımlıyoruz. Memurlar.net'in bu çalışması bir Devlet Bütçe Uzmanı arkadaşımızın hazırladığı bilgi notu üzerinden çıkarılmıştır.   KAYNAK: MEMURLAR.NET Devamı