tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) ÖDEMELERİ HAKKINDA...

2007-11-04 15:18:00

Türkiye’de 5 milyona yakın çalışan ve emekliyi ilgilendiren KEY ödemeleri 2008’de yapılacak. Bundan yararlanmak için başvuruların ay sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bu konuda süreç şöyle işleyecek: nÖdemeleri hak edenlerin belirlenmesi işlemini, çalışanların primlerini yatıran işyerleri ile emeklilerin bağlı oldukları kurumlar yapacak. Bu işyerleri ve kurumlar, kendilerine bağlı hak sahiplerinin isimlerini, tasfiye halindeki Emlak Bankası’nın Konut Edindirme Yardım Bölüm Müdürlüğü’ne ay sonuna kadar gönderecek. KONTROL EDİLMELİ Bu tarihe kadar listelerin gönderilmemesi durumunda ise hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurumda olacak. Ancak hak sahiplerinin listelerinin hazırlanma süreci yavaş ilerlediği için sürenin uzatılması gündeme gelebilir. 1987-1996 yılları arasında memur ve işçilerin maaşlarından kesilen KEY’den yararlanacak hak sahipleri bu yıllarda çalıştıkları işyerlerine de müracaat edecek. Nema’da olduğu gibi eski işyerlerinin bu konuda sorumluluğu bulunuyor. Hakkın kaybolmaması için vatandaşların bu yıllarda çalıştıkları işyerlerinden yardımların yatırılıp yatırılmadığını, yardımları yatırılan vatandaşların da isimlerinin hazırlanan listelerde yer alıp almadığını kontrol etmeleri gerekiyor. BELGELERİN AKIBETİ KEY kesintileri, işyerleri tarafından sistemin sürdüğü yıllarda bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna yatırıldı. Yatırılan paralarla ilgili belgeler 3 nüsha halinde düzenlendi. Bu belgelerin bir nüshası ilgili sosyal güvenlik kurumunda, diğeri işyerinde, üçüncü belge de bankaya gönderildi. Listeler bu belgeler esas alınarak hazırlanacak. Devamı

SİGARA GİZLİ SİLAH! BEYİNLER KONTROL ALTINDA YA ÜLKE

2007-05-10 11:34:00

Türkiye'ye karşı bir tezgah olarak sigara Ülke olarak var olan, olmayan hatta akıl dışı bir sürü komplo teorisine inanıyoruz. Ama ülkeyi göz göre yıkan oyunları ısrarla hafife alıyor ve vampirlerin önünü açıyoruz... 10 Mayıs 2007  #haberImage { float: right; margin: 0 0 4px 8px; } #haberImage img { border: solid 1px #900; width: 272px; height: 204px; } #nealsak { border: solid 1px #990; width: 272px; height: 204px; background: url(http://image.haber7.com/ads/nealsak/market-bg.jpg) no-repeat; cursor: pointer; } Açık açık sergilenen bu oyunlardan bir tanesi de sigara konusu. Sigara Türkiye'yi hem insan sağlığı açısından hem de ekonomik olarak çöküşe götüren büyük bir salgın. Ama ısrarla bir kişisel özgürlük havasında pazarlanıyor. Bu oyunu gören ve ülkeyi kurtarmak için uğraşan az sayıda aydın ve bilim adamı da yok değil. Prof. dr. Orhan Kural onlardan bir tanesi. Kural, sigaraya karşı tek başına bir mücadele sergiliyor ve bunun ne denli büyük bir uluslararası tezgah olduğunu her ortamda dile getiriyor... Kural, konu hakkındaki sorularımızı yanıtlar. bu tezgahın büyük tehlikesine bir kez daha dikkat çekti.   Sayın Kural, sigara reklâmları ile ilgili sizin bir teziniz vardı; Sigara reklâmlarını perde arkasında kanser ilacı üreten firmalar yaptırıyor’ diye. Bunu açabilir misiniz?   Bu tez, değişik zamanlarda ABD ve diğer yabancı basında da ortaya atıldı. Ancak bunun dilini bulmak zor. Bu sıralar büyük olay oldu, kapatmaya kadar gidebilir.   Sizi bu kanıya götüren nedir?   Bizim gibi ülkelerde kanser vakaları her geçen artıyor. Sigara içme alışkanlığını çocuklara kadar düşürüyorlar. Özellikle büyük ilaç fabrikaları büyük promosyon yapıyor. Hastane ve doktorları tek tek geziyorlar. Nereye bir konferansa gitsem yanıma ilaç pazarlayan bir hanım oturuyor. Geziyorlar Anadolu’yu. Biliyorsunuz kanser ilaçları çok pahalı. Bir kısmını da devlet veriyor. Bütün bu... Devamı

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTÜLMESİ DURDURULDU

2007-05-09 19:02:00

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU Bugün, 18:32 Danıştay, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu. Yönetmeliğin bazı hükümleri için açılan iptal davasını değerlendiren Danıştay 2'nci Dairesi, MEB'den savunma alınıp yeniden karar verilinceye kadar dava konusu hükümlerin yürütmesini durdurdu.ANKARA(ANKA)-Eğitim sendikalarının açtığı davaları değerlendiren Danıştay, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin yürütmesini Milli Eğitim Bakanlığı'nın savunmasının alınıp yeni karar verilinceye kadar durdurdu.Danıştay, eğitim sendikalarının, 13 Nisan 2007'de yürürlüğe giren 'MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan 3 dava için verdiği ilk kararında yürütmeyi durdurdu. Danıştay 2. Dairesi, yönetmeliğin atamayı yapacak olan idareye, atama yapılırken hiçbir kıstasla bağlı kalınmayacak ölçüde serbestlik getirdiğini belirtti. Danıştay, yönetmeliğin bazı maddelerinde geçen 'teklif doğrultusunda' ifadesi ile 'soruşturma sonucu yöneticilik görevinden ayrılması uygun görülenler' ibaresi dolayısıyla Bakanlık'tan savunma isteyerek, dava konusu edilen hükümlerin yürütmesini durdurma kararı aldı.(ANKA)(HM/KEN/VÖ)9.5.2007... Devamı

ANAYASAYA GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

2007-04-26 23:17:00

SON GÜNLERDE HABER BOMBARDIMANI İÇERİSİNDE TOPLUMUN KAFASI İYİDEN İYİYE KARIŞTI. KİM DOĞRU SÖYLÜYOR KİM YANLIŞ BU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR. PEKİ ANAYASA NE DİYOR? TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ  ANAYASA MADDELERİNİ (96-101-102-104...) İLGİLENENLER İÇİN AŞAĞIDA YAYINLIYORUZ.....     II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri   D. Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 96. – Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.   İKİNCİ BÖLÜM Yürütme I. Cumhurbaşkanı A. Nitelikleri ve tarafsızlığı MADDE 101. – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer. B. Seçimi MADDE 102. – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün  sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçl... Devamı

EL ALTINDA BULUNSUN LİNKLER

2007-04-20 23:55:00

FAYDALI LİNKLER.   BİR DE BURAYA BAKIN;     http://www.abchukuk.com/yararli.html#10 Devamı

HZ. İSANIN EMRİYLE Mİ.....MURAT BARDAKÇI'NIN YAZISI (SABAH G

2007-04-16 11:57:00

Hz. İsa'nın emriyle Tandoğan'da mı İstanbul'da, 1970 ve 80'li yıllarda Sevgi Birliği adlı bir grup vardı. Grupta yer alan ilginç isimler bugün dikkat çekici makamlarda. Tarihçi Murat Bardakçı bir şeyi merak ediyor: 16 Nisan 2007 09:06 Murat Bardakçı'nın makalesi Hazreti İsa'dan sonra sıra Tandoğan'da mı?   İstanbul'da, 1970'li ve 80'li senelerde Sevgi Birliği isimli bir grup vardı. Grup parapsikoloji ile yani hipnotizma, manyetizma, ruh çağırma ve bedensiz varlıklarla temas etme gibisinden işlerle uğraşırdı. Başlarında Refet Kayserilioğlu adında bundan birkaç sene önce vefat eden röntgen mütehassısı bir doktor bulunuyordu. Mürid sayısı yüksekti ve müridler o yılların İstanbul'unun kalburüstü isimleriydi. Dr. Refet Kayserilioğlu "Beyti Dost" isimli bir "ruh" ile temas ettiklerini söyler, adı bir cins kebabı çağrıştıran Beyti Dost' tan medyum vasıtasıyla aldığı tebliğleri grup üyeleriyle paylaşır ve bunlarla ilgili kitaplar yayınlardı. O senelerde parapsikoloji konularına merak duyuyor fakat hiçbir gruba girmiyor, sadece bazı toplantılara dışarıdan katılıyordum. Ama açık söyleyeyim: İstanbul, o yıllarda ruhçu gruplar bakımından gayet zengindi ve sıradan manyetizmacısından Altın Şafak mensubuna, tapınakçısından Gül ve Haç Kardeşi' ne kadar ne ararsanız vardı. Refet Bey ile 1970'lerin sonunda ve 80'lerin başında, grubun Taksim'deki merkezinde iki defa röportaj yaptım. Hipnotizma işini Türkiye'de en iyi bilen birkaç kişiden biri olduğu söyleniyordu ama hakkında bir söylenti daha vardı: Hazreti İsa' nın ruhunu taşıdığını iddia ettiği, Beyti Dost' un da aslında Hazreti İsa olduğu ve talimatlarını Refet Bey vasıtasıyla yazdırdığı... SON ÜÇ PEYGAMBER Bu söylentileri Refet Bey' e açıkça sordum. "Ne reddederim, ne de kabul ederim" dedi ve şaşırtıcı bir başka söz söyledi: "Beyti Dost, son üç peygamberden birinin ruhudur". O senelerin meşhur sunucusu Ce... Devamı