tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)

2017-03-10 11:18:00
MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)  |  görsel 1

Sosyolog-İK Uzmanı MEHMET TUNÇER'in MOBBİNG (İşyerinde Psikolojik Taciz) isimli kitabı çıktı.

 

İşyerinde Psikolojik Taciz ya da bilinen adıyla Mobbing; kimine göre bir işyeri hastalığı, kimine göre bir kişilik bozukluğu, kimine göre de modern zamanların gözünü kâr ve kariyer hırsı bürümüş kapitalist ekonomi düzeninin bir ürünü olan çalışma hayatının rekabet anlayışı.

İşyerlerinde bir kişi ya da grup tarafından hedef seçilen bir başka kişi ya da gruba yönelik sistematik ve belirli bir süre uygulanan haksız eleştiri, hata arama/bulma, tecrit etme, dışlama, hedef yapma, ikiyüzlülük, alaya alma, tehdit etme, asıl niyeti gizleme, iftira atma, çarpıtma, disiplin usullerini kötüye kullanma, aşırı iş yükü altına sokma, haksız yere işten çıkarma gibi her tür etik dışı, rahatsız edici tutum ve davranışlar işyerinde psikolojik taciz (mobbing) olarak değerlendirilmektedir.

Psikolojik tacizin yaşandığı iş yerlerinde, çalışanları duygusal yönden destekleyen, güven  sağlayan, işlerinden duydukları tatmini, örgütlerine bağlılıklarını ve aidiyet duygularını artıran tüm faktörlerin ortadan kalktığı ve bunun yerini, tatminsizliğin, örgütsel çatışmanın, örgütsel sessizliğin (sinizm), verimsizliğin, etkinsizliğin ve işten ayrılmaların aldığı vurgulanmaktadır.

Psikolojik Taciz yoluyla kurban olarak seçilen kişinin öz güveni zayıflatılmakta, kronik bir endişe ve yoğun stres altında kalarak, kendini tehdit altında ve aşağılanmış hissetmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizdeki iş yerlerinde yaşanan psikolojik taciz olayları, çalışanların konu hakkındaki bilinç düzeyleri arttıkça, buz dağı misali, daha da çok gün yüzüne çıkmakta ve kamuoyunu daha da çok meşgul etmektedir.  8-10 yıl öncesine kadar böyle bir kavramın varlığından ve hukuki haklarından haberdar olmayan çalışanlar, konunun özellikle görsel ve yazılı medyada gündeme gelmesiyle kavrama daha da ilgi duymaya başlamışlardır.

Kapitalist ekonomi anlayışının hep en iyi olma ve daha fazla kazanma felsefesiyle kurgulanmış işyerleri; çarkları arasına aldığı ve gün geçtikçe ontolojik amaçlarından da saptırarak sadece bir iş pozisyonu, görev adamı, çalışan ya da insan kaynağı haline getirdiği “makine insana” yüklediği bu ego temelli, yok edici rekabetçi ahlâk; insan olmanın gerektirdiği erdemlilik ve vicdani yönden gelişmeyi göz ardı eden, sadece kendisini düşünen ve hırslarının peşinde koşan, liyakati olmadan/görmezden gelerek göreve getirilmeyi kendine yedirebilen, işine odaklanıp başarısıyla yükselmek yerine hak etmediği halde hızlı bir şekilde kariyerler arasında yükselme yol ve stratejilerine kafa yoran insan tipi, elbette onlardan oluşan örgütleri etkilediği gibi, sosyolojik anlamda üyesi bulundukları toplumu ve o toplumun tüm kurumlarını da etkileyecektir.

Dolayısıyla bireylerin ve kurumların üzerlerinde hissettiği bu acımasız rekabetçi baskı, kurum üst yönetimlerince, yönetim politikaları vb. uygulamalar vasıtasıyla çalışanlara; çalışanlarca da diğer çalışma arkadaşlarına yansıtılacaktır. Bu yansıtış biçimlerinden biri de kendini işyerinde çalışma arkadaşları üzerinde psikolojik taciz uygulama olarak gösterecektir.

Bu kitapla, mobbing kavramını merak edip, ilgi duyanlara;  psikolojik tacize maruz kalan ya da kaldığını düşünen ancak hukukî olarak ne yapacağını bilemeyen kamu ve özel sektör çalışanları ile mobbing şikâyetlerini incelemek ve soruşturmakla görevli olan denetim görevlilerine, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı hakkında temel bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır.  

Mehmet TUNÇER

KİTAP TALEPLERİNİZ İÇİN: metu72@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

 

152
0
0
Yorum Yaz