tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

MERSİN VALİLİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DOKUMANLAR

2011-08-19 17:19:00

 

 PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

 

Adobe Acrobat Reader Dosyası

2011 yılı Hizmet-içi Eğitim Programı

 

Word Belgesi

İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği

 

Word Belgesi

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

Word Belgesi

İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

BÜRO İŞLEMLERİNE AİT NOTLAR

  Adobe Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  Word Belgesi Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini Uygulama Yönergesi ESKİ
  Powerpoint Slayt Dosyası Resmi Yazışmalarda Kuralları
  Powerpoint Slayt Dosyası Dosyalama Sistemleri ve Standart Dosya Planı 
  Word Belgesi Muhafazasında Lüzum Kalmayacak Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesi
  Word Belgesi İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
  Word Belgesi İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet-içi Eğitim Planı 
  Word Belgesi İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
  Powerpoint Slayt Dosyası Genel olarak Mahalli İdareler Teşkilatı, Yapısı ve Mevzuatı, MİA’nın vesayet yetkisi
  Powerpoint Slayt Dosyası İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  Powerpoint Slayt Dosyası Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği
  Powerpoint Slayt Dosyası Tek Adımda Hizmet Bürosunun Görevleri
  Powerpoint Slayt Dosyası Tek Adımda Yatırım Bürosunun Görevleri
  Word Belgesi Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurumlarında İstihdamı
  Word Belgesi İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref  Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
  Powerpoint Slayt Dosyası İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
  Adobe Acrobat Reader Dosyası 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnternet Aktörleri
 

MEMURLARIN YARGILANMASI, DİSİPLİN VE DİĞER İDARE KURULU İŞLEMLERİ

  Word Belgesi 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Açıklamaları
  Powerpoint Slayt Dosyası İdari Yargılama Usulü Kanunu
  Powerpoint Slayt Dosyası İdare Kurullarının Teşkili, Kurul Kararları ve Kararların Dayanağını Teşkil Eden Mevzuat ile ilgili genel bilgiler
  Powerpoint Slayt Dosyası Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
  Powerpoint Slayt Dosyası Disiplin soruşturmasının yürütülmesi ve rapor düzenlenmesi
  Powerpoint Slayt Dosyası Yeşil Kart verilmesi ve muhtaçlık-yaşlılık aylığı bağlanması uygulama esasları
  Powerpoint Slayt Dosyası Taşımaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulanması
  Powerpoint Slayt Dosyası Sınır Anlaşmazlıkları, Mülki Ayrılma ve Birleşmeler, Köy Kurulması, Köy Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 
  Powerpoint Slayt Dosyası 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
  Powerpoint Slayt Dosyası İdari Para Cezaları
  Powerpoint Slayt Dosyası 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Uygulaması ile Bu Konuda MİA.nın Görev ve Yetkileri
 

BAYRAK VE TÖRENLER

  Word Belgesi Türk Bayrağı Kanunu
  Word Belgesi Türk Bayrağı Tüzüğü
  Word Belgesi Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
  Word Belgesi Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik
  Word Belgesi Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun
  Word Belgesi Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
  Word Belgesi Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği
  Word Belgesi Tebrik, Çelenk Koyma Töreni ve Tören Geçidi Kabulü
  Word Belgesi Bayrakla ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgeleri
 

İNSAN HAKLARI

  Powerpoint Slayt Dosyası İnsan Hakları Mevzuatı
  Powerpoint Slayt Dosyası İnsan Hakları Konusundaki Uluslararası Mevzuat
  Powerpoint Slayt Dosyası İnsan Hakları Sunumu
  Powerpoint Slayt Dosyası Kadın Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği
  Powerpoint Slayt Dosyası Çocuk Hakları
  Powerpoint Slayt Dosyası Özürlü Hakları
  Powerpoint Slayt Dosyası Hasta Hakları
 

ETİK KONULARI

  Powerpoint Slayt Dosyası Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi, Etik Liderlik Programı
  Powerpoint Slayt Dosyası Etik Yol
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Etik ve Sosyal Sorumluluk : Kamu ve Özel Sektör Arasında Benzerlikler, Farklılıklar
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Kamuda Etik
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Kamusal Etik
  Adobe Acrobat Reader Dosyası Etik yol
 

İLETİŞİM ve BASIN KONULARI

  Powerpoint Slayt Dosyası Diksiyon
  Powerpoint Slayt Dosyası Giyim ve Dış Görünümün Önemi 
  Powerpoint Slayt Dosyası Giyimde Renk
  Word Belgesi İletişim Semineri
  Powerpoint Slayt Dosyası İletişim
  Powerpoint Slayt Dosyası Etkili İletişim (Beden Dili)
  Powerpoint Slayt Dosyası İletişim-Telefonda Konuşma
  Powerpoint Slayt Dosyası Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri
  Word Belgesi Hayata bakış açısı (90 / 10 kuralı)
  Powerpoint Slayt Dosyası Aile, Aile içi İlişkiler ve İletişim
  Powerpoint Slayt Dosyası Kurumlarda Amir-Memur İlişkileri
  Word Belgesi Stres Yönetimi
  Powerpoint Slayt Dosyası Psiko-Şiddet, Yıldırma (Mobbing)
  Powerpoint Slayt Dosyası Öfke Yönetimi
  Powerpoint Slayt Dosyası Stres
  Powerpoint Slayt Dosyası Sanma ki dert sadece sende var (Şükür)
  Powerpoint Slayt Dosyası Yerel Basın
  Powerpoint Slayt Dosyası Resmi İlan ve Reklamların Yayınlanması
  Powerpoint Slayt Dosyası Halkla İlişkiler
  Powerpoint Slayt Dosyası Haberleşme
     

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE PROTOKOL

  Word Belgesi Atatürk'ün Düşünce ve Eylemleri ve Kamu Yönetimi
  Word Belgesi Atatürkçü Düşünce Sistemi
  Powerpoint Slayt Dosyası Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
  Powerpoint Slayt Dosyası Yönetim Anlayışı ve Liderlik
  Powerpoint Slayt Dosyası Değişen Yönetim Anlayışı 
  Powerpoint Slayt Dosyası Çağdaş Yönetim Teknikleri 
  Word Belgesi Çağdaş Yönetim 
  Powerpoint Slayt Dosyası Protokol Yönetimi
  Powerpoint Slayt Dosyası Yenilikçi Liderlik
  Powerpoint Slayt Dosyası Hesap Verebilirlik
  Powerpoint Slayt Dosyası Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik
  Powerpoint Slayt Dosyası Zaman ve Toplantı Yönetimi
  Powerpoint Slayt Dosyası Negatif Öğrenme ve Değişim (5 Maymun örneği)
  Powerpoint Slayt Dosyası Yönetici Sekreterliği Hizmet İçi Eğitim Semineri 
  Powerpoint Slayt Dosyası 24. Dönem Yönetici Sekreterliği Hizmet İçi Eğitim Semineri
 

TÜRKÇE

  Powerpoint Slayt Dosyası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı
  Powerpoint Slayt Dosyası Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
  Powerpoint Slayt Dosyası Türk Dili Dersi (sunum)
  Word Belgesi Türk Dili Dersi Notları
  Word Belgesi Noktalama İşaretleri
 

GENEL MEVZUAT VE ORTAK KONULAR

  Powerpoint Slayt Dosyası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (mevzuat sitesinden)
 1.202 Adobe Acrobat Reader Dosyası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tümü (25 Şubat 2011 değişiklikleriyle - karşılaştırmalı)
 

589
0
0
Yorum Yaz