tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ SORU VE CEVAPLARI

2007-07-08 15:38:00

Öğrenme Test

 

eğitim bilimleri kitap indir

http://www.4shared.com/file/24770662/f46cf7ab/KPSS_DERS_NOTLARI_MEHMET_TUNCER.html

1. Şiddetli bir ses duyduğunda korkup titreyen bir köpek için "titreme" nasıl bir işleve sahiptir?

A)Doğal uyarıcı
B)Koşullu uyarıcı
C)Koşullu tepki
D)Doğal tepki
E)Nötr uyarıcı

2. Ders çalışmakta sıkıntı yaşayan çocuğuyla anlaşma yaparak, onu çalıştığı her yarım saat için ödüllendiren bir anne aşağıda verilen pekiştirme tarifelerinden hangisini kullanmaktadır?

A)Sabit oranlı pekiştirme
B)Sabit aralıklı pekiştirme
C)Değişken oranlı pekiştirme
D)Değişken aralıklı pekiştirme
E)Premack ilkesi

3."Ödevini güzel yaparsan seninle dondurma yemeye gideceğiz" diyen bir anne, aşağıda verilen davranış kazandırma yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?

A)Bıktırma
B)Premack ilkesi
C)Sönme
D)Ceza
E)Olumsuz pekiştirme

4.Dinleme-okuma-yazma-anlatma-uygulama basamaklarından oluşan, her bir adımın uygulanmasıyla öğrenme veriminin arttığı öğrenmeyi etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olgunlaşma
B)Eski yaşantılar
C)Hazırbulunuşluk
D)Aktif katılım
E)Geribildirim

5.Kapasitesi sınırsız olan, bilgilerin duyu organlarıyla ilk olarak alındığı, bilginin kalış süresinin sınırlı olduğu bellek türüdür. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A)İşlemsel bellek
B)Duyum belleği
C)Anlamsal bellek
D)Epidozik bellek
E)Kısa süreli bellek

6.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel bir öğrenmedir?

A)Kişisel problemlerle baş etme
B)Ödevlerini özenli yapma
C)Okula gitmek istememe
D)Parmak kaldırarak söz isteme
E)Dört işlemle problem çözme

7.
Öğrenme yaklaşımlarından hangisi öğrenmedeki en önemli faktörün öğretim ve çevre olduğunu ileri sürmektedir?

A)Davranışçı yaklaşım
B)insancıl yaklaşım
C)Bilişsel yaklaşım
D)Psikoanalitik yaklaşım
E)Sosyal öğrenme yaklaşımı

8.Bir öğretmen derste kendi aralarında konuşan öğrencilerini susmaları için azarlamıştır. Bu durumda öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olumlu pekiştirme
B)Olumsuz pekiştirme
C)I. tür ceza
D)II. tür ceza
E)Sönme

9.Öğrenme verimini artırmak için öğrenenlere performanslarıyla ilgili olarak bilgiler verilmelidir. Böylece öğrenen eksiklerini ve iyi yönlerini görerek kendisini geliştirebilir. Bu bilgi aşağıda verilen öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisini açıklamaktadır?

A)Olgunlaşma
B)Eski yaşantılar
C)Hazırbulunuşluk
D)Aktif katılım
E)Geribildirim

10.İstediği bir şey olduğunda sürekli konuşan, bağıran bir çocuk istediğini elde edince susmaktadır. Anne babası da çocukları sussun diye onun isteklerini hemen yerine getirmektedir. Anne babanın bu davranışı çocuğun hangi davranışını daha da kalıcı hale getirmektedir?

A)Konuşma ve bağırma davranışını
B)Susma davranışını
C)İsteme davranışını
D)Bir daha bir şey istememesini
E)Ağlama davranışını

11.Aşağıdakilerden hangisi klasik koşulama ilkelerinden birisi değildir?

A)Bitişiklik
B)Kendiliğinden geri gelme
C)Biçimlendirme
D)Sönme
E)Genelleme

12.Bir birey kendisine söylenen telefon numarasını anında çevirmiş ve görüşmesini yapmıştır. Bu bireyin kullandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?

A)İşlemsel bellek
B)Uzun süreli bellek
C)Anlamsal bellek
D)Duyum belleği
E)Kısa süreli bellek

13.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir?

A)Çocuğun tırnaklarını kesmesi
B)Yeni doğmuş bir bebeğin gülümsemesi
C)Sürücülerin trafik kurallarına uygun davranması
D)Bir kız çocuğunun kek yapması
E)Bir öğrencinin kompozisyon yazması

14.Bireyi harekete geçiren, davranışa yönelten sosyal ihtiyaçlar aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

A)Olumsuz pekiştireç
B)İkincil güdüler
C)Güdüleme
D)Birincil güdüler
E)Olumlu pekiştireç

15.Aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenmede ilk adımdır?

A)Hatırlama
B)Uygulama
C)Pekiştireç
D)Sosyal etkileşim
E)Dikkat

16.Bilgiyi işleme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe geçişini sağlayan faktörlerden birisidir?

A)Seçici dikkat ve algılama
B)Tekrar ve anlamlandırma
C)Hatırlama
D)Anısal bellek
E)Anlamsal bellek

17.Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen, tüm insanlarda olan, bir uyarıcı karşısında gösterilen basit davranışlardır?

A)Şema
B)Edim
C)Refleks
D)İçgüdü
E)Tepki

18.Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın klasik koşullanmadan ayrılan yönlerinden birisi değildir?

A)Organizma aktif durumdadır
B)Bilinçli koşullanma söz konusudur
C)Biçimlendirme ve zincirleme vardır
D)Pekiştireç davranıştan sonra verilir
E)Sönme vardır

19.Bir öğretmenin derste öğrettiği kavramları, konuları şemalarla, tablolarla anlatırsa öğrencilerin bir bütünlük içinde öğrenmesini sağlayabilir.
Bu görüş aşağıdaki kavramlardan hangisine dayanmaktadır?

A)Eski yaşantılar
B)Kavramsal gruplama
C)Telaffuz edilebilirlik
D)Anlamsal çağrışım
E)Aktif katılım

20.Koşulama sürecinin başlangıcında organizmada hiçbir tepkiye yol açmayan uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nötr uyarıcı
B)Koşulsuz uyarıcı
C)Koşullu uyarıcı
D)Koşulsuz tepki
E)Koşulsuz tepki


1d-2b-3b-4d-5b-6e-7a-8c
9e-10a-11c-12e-13b-14b
15e-16a-17c-18e-19b-20a

37145
0
0
Yorum Yaz