tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ VE MEKAN ÖZELLİKLERİ

2011-09-19 15:10:00

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA FARKLI ENGEL GRUPLARI İÇİN EĞİTİM YAPILARI TASARIM KRİTERLERİ

Mehmet TUNÇER MEB BAKANLIK DENETÇİSİ-Eğitimci-Sosyolog

Kaynaştırma eğitimi kapsamında,  eğitim görecek engelli grupları için eğitim yapılarında düzenleme yapılabilmesi için öncelikle erişilebilir okul tasarımı içingerekli genel tasarım özellikleri ve engelli bireylere yönelik eğitim yapılarının mimari özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Fiziksel çevrenin planlanması,  kaynaştırma eğitimiyle daha da önemli hale gelmiştir. Bugün uygun fiziksel çevrenin tasarlanmasıyla, özel ve genel eğitimde daha fazla bütünleşmeye gidilmektedir. Bugün hala önemli sayıda özel gereksinimli öğrencinin eğitimi kaynak odada (gözlem odası)  ya da kendi kendine yeten yerleşmelerde (özel sınıf) karşılanmaktadır. Bu öğrencileri daha fazla kaynaştırma yerleşmesine alınırken iki önemli nokta göz önünde bulundurulmalıdır (Polloway ve diğer., 2003, s.19-20).

 1. Özel gereksinimli çoğu öğrencinin genel eğitim yerleşmesinde başarılı olması
  için yardım sağlanmasına gereksinimi vardır.
 2. Aynı tipteki eğitim yerleşmesinden bütün öğrenciler fayda sağlamamaktadır.
  Bu sebeple özel gereksinimli öğrencilerin normal okul yerleşmesine ait olmasını sağlamak için eğitimcilerin özel gereksinimli öğrencilerin
  ihtiyaçlarını dikkate alıp karşılamaları gerekmektedir.

Engelli çocuklar mekân özelliklerini kullanarak, zihinsel gelişimlerinde önemli
olan erken duyu-hareket eğitimini kullanılabilir (Sayman, 1996).  Kaynaştırma eğitiminde eğitim hizmetleri tam olarak sağlansa bile eğer engelli öğrenci binayı kullanamıyorsa,  okulda ve sınıflarda tek başına hareket edemiyorsa eğitimden istenilen başarı sağlanamaz. Bu nedenle engelli öğrencinin eğitim problemlerinin çözümlenmesi tek başına kaynaştırma eğitiminin başarılı olması İçin yeterli değildir.

Okuldaki fiziksel çevrenin,   fiziksel rahatsızlığı olan öğrencinin (tekerlekli sandalye
kullananların,  görme rahatsızlığı olanların)  girişine izin vermesi,  okul ve sınıf
girişlerinin engelli öğrenci kullanımına göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Kaynaştırma eğitiminde tam anlamıyla başarıya ulaşabilinmesi için okulun ve
okuldaki mekânların engelli tarafından erişilebilir olması gerekmektedir. Bunun için
engelli öğrencilerin eğitim göreceği genel eğitim okullarında fiziksel düzenlemenin
mevcut okullarda yeniden,  yeni yapılacak okullarda ise tasarımda göz önünde
bulundurulup bu çocukların gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesi
gerekmektedir. Ancak bu şekilde eğitimden istenilen sonuç alınabilir.

Örneğin özel eğitim okullarında olduğu gibi kaynaştırma eğitim sınıflarında da fiziksel rahatsızlığa sahip öğrencilerin karşılaştığı bazı zorluklar mevcuttur. Bunu engellemek için (Doorlag&Lewis, 2003):Öğretmen öğrencilerin sıralarının düzenini değiştirebilir.

 1. Tekerlekli sandalye kullanan öğrenciye göre öğrenme materyallerinin
  konumunu erişebilir yapabilir.
 2. Görme ve işitme rahatsızlığı olan öğrenciler sınıfta ön tarafa oturabilirler.
 3. Dikkatini zor odaklayan öğrenciler öğretmenin yanında oturabilir.
 4. Sınıf kendi içinde düzenlenerek farklı aktiviteler için değişik alanlar ortaya
  çıkarılabilir  (küçük ve büyük gruplar için ders, bağımsız çalışma, bilgisayarla
  çalışma gibi).

Engel gruplarına göre her engel tipi için yapılması gerekli düzenlemeler mevcuttur. İşitme ve ortopedik engelliler, zihinsel engelliler, uyum güçlüğü çekenler ve sağlık problemi olanlar, diğerleri alt başlığında, yapılması gerekli belli başlı düzenlemeler ve öneriler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

495
0
0
Yorum Yaz