tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE SEMİNERE EK DERS

2011-06-09 00:10:00

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışmalar da ek ders ücreti ödenecek.

 Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/09/2010 tarihli, 58361 sayılı ve “Ek ders ücreti” konulu yazılarında; “İliniz halk eğitimi merkezlerinde görevli öğretmenlerin 21/05/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre yaptıkları eğitim ihtiyacı belirleme çalışmalarının Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin 3 numaralı fıkrasında belirtilen "Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Meslekle İlgili Çalışma" olarak değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği ve bu sürelerde ek ders ücreti ödenip, ödenmeyeceği hakkında tereddüde düşüldüğü kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında: "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" denilmektedir.

Konu 21/05/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde değerlendirilmiş ve "Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Merkezlerdeki öğretmenler, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle öğretim yılı başında ve sonunda eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yaparlar" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, öğretim yılı başı ve sonunda iki haftayı geçmemek üzere, halk eğitimi merkezlerinde onay alınmak sureti ile yapılan eğitim ihtiyacı belirleme çalışmaları Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen çalışmalar olarak değerlendirilecektir.” açıklamasında bulundu. 

KAYNAK YAZIYI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

http://cygm.meb.gov.tr/duyurular/FarkliKonudaDuyurular/HEMOgretmenlerinEkDersUcreti.Pdf 

 

822
0
0
Yorum Yaz