tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ YAZILI SINAV SORULARI

2007-03-16 22:23:00

                                                             A GRUBU  

2005-2006 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE II. SINIFLAR EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİ

II. YAZILI SINAVI

 


1-Aşağıdakilerden hangisi gelişim ilkelerinden değildir?

a- Gelişim hem kalıtımdan,hem de çevreden etkilenir.

b- Gelişim organizmanın çeşitli kısımları için farklı oran ve hızlarda gerçekleşir.

c- Gelişim nöbetleşe devam eder.

d- Gelişim ayaktan başa , içten dışa doğrudur.

e- Gelişimde kritik dönemler vardır.

 

2- 11 aylık bir bebeğin yürümeyi gerçekleştirebilecek düzeye gelmesi aşağıda verilen hangi kavrama örnektir?

a- Büyüme         b-Gelişme       c- Hazırbulunuşluk  

 d- Olgunlaşma   e-Psikomotor gelişim

 

3- Çevre ile etkileşim sonucunda bireyde meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?

a-Büyüme    b-Hazırbulunuşluk   c-Yaşantı    d-olgunlaşma    e-Öğrenme

 

4- Esin 2 yaşına geldiği halde konuşuyor; Nurgül ise 2 yaş civarına geldiğinde yeni yeni cümle kurabiliyor.Bu durum hangi gelişim ilkesi ile açıklanabilir?

a- Gelişim genelden özele doğrudur. b- Gelişim çevre kalıtım etkileşiminin bir ürünüdür.

c- Gelişim nöbetleşe devam eder.     d- Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

e- Gelişimde kritik dönemler vardır.

 

5- J. Piaget’de aşağıdakilerden hangisi 12 yaş ve sonrasını kapsayan bilişsel gelişim dönemidir?

a-Duyusal motor dönem      b- İşlem öncesi dönem       c-Kişiler arası uyum dönemi

d- Somut işlemler dönemi    e- Soyut işlemler dönemi.

 

6- Aşağıdakilerden hangisi gelişim tanımı kapsamında yer alamayan bir kavramdır?

a-Büyüme      b-Kritik dönem     c-Olgunlaşma     d-Öğretme     e- Öğrenme

 

7-Bir bireyin en hızlı büyüme  ve gelişme gösterdiği dönem hangisidir?

a-Genç yetişkinlik dönemi     b-İlköğretim dönemi     c)Okul öncesi dönem

d)Ortaöğretim dönemi            e)Yetişkinlik dönemi

 

8-Bu dönemde çocuklar belli mantıksal yapılar edinirler.Bu yapılar onların değişik bilişsel işlemleri yapabilmelerini sağlar ve çocuklar; sıralama,sınıflandırma ve karşılaştırma işlemlerini yapabilecekleri şemalar geliştirirler. Bu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a-Gizil dönem b-Somut işlemler dönemi    c-Soyut işlemler dönemi

 d- Duyusal motor dönem      e-İşlem öncesi dönem

 

9- E.Erikson’un psikososyal gelişim kuramı temelinde, öğrencisine “senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum.Matematik işlemlerinde çok başarılısın bunu da yapabilirsin”

diyen bir öğretmen; hangi gelişim sorununa çözüm bulma amacını taşımaktadır?

a-Üretkenliğe karşı isteksizlik b- Özgüven eksikliği     c-Girişkenliğe karşı suçluluk

d-Başarıya karşı yetersizlik duygusu      e-Özerkliğe karşı utanç ve kuşku

 

10- 2-6 yaş arası çocukların nesnenin fiziksel biçimi ya da konumu değiştiğinde miktar,sayı,hacim yönünden de değiştiğini sanmalarının nedeni nedir?

a-Objelerin tek özelliğine odaklanmaları                b-Korunumu kazanmamış olmaları 

 c-Ben merkezli olmaları      d-Bütün parça ilişkileri kuramamaları  

 e- Olgunlaşmamış olmaları

 

11- Bir davranımı kuvvetlendiren tekrarını

sağlayan uyarıcının genel adı hangisidir?

a-Algı       b-Pekiştireç    c-Güdülenme d-Dürtü   e-Pekiştirme

 

12- Kreşe yeni başlayan Metin tanımadığı bir öğretmen tarafından azarlanmış ve o günden sonra babasına öğretmenlerden korktuğu için okula gitmek istemediğini söylemiştir.

Yukarıdaki örnekte Metin'in tüm öğretmenlerden korkar duruma gelmesi seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?           A) Pekiştirme B) Ket vurma   C) Ayırt etme    D)Genelleme  E) Transfer

 

13-Okul öncesi dönemde öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?       A) Buluş yoluyla öğrenme  B) Problem çözerek öğrenme C) Ezberleyerek öğrenme

   D) Tartışma grubuyla öğrenme

   E) Yaparak, yaşayarak öğrenme

 

14- 2 yaşındaki Hülya arabayla gezmek istediğini 'Baba araba' diyerek ifade etmektedir.. Hülya'nın bu ifadesi dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 A) Kavram gelişimi B)  Alıcı dil

 C) Aşırı kurallaştırma D) Eksik kurallaştırma

 E) Telegrafik konuşma


15-Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma  yoluyla öğrenilir ?

a-Karanlıktan korkma  b- Verimli ders çalışma

c-Bisiklete binme  d-Yabancı dilde kelime öğrenme

e-Çatalla salata yeme

 

16- Eğitimde davranışın sürekliliğini sağlamada  en etkili ve sönmeye karşı en dirençli olan pekiştirme

tarifesi hangisidir?

a-Premack pekiştirme tarifesi     b-Koşullu anlaşma

c-Değişken aralıklı pekiştirme    c-Değişken oranlı pekiştirme  e-Sabit oranlı pekiştirme

 

17-Günümüzde  “bilgisayar destekli eğitim” ve “bilgisayar öğretimi” denilen tekniklerin gelişmesine öncülük eden “bireyselleştirilmiş bir öğretim programı” olan programlı öğretimin kurucusu sayılan bilim adamı kimdir?

a- F. Skinner    b-İ.Pavlov     c-J.B.Watson

d- E.Erikson     e-L.Kohlberg

 

18- Bakkala ekmek almaya gitmediği için çocuğun TV izlemesine izin vermeme davranışı  hangi kavramla ifade edilir?

a- Olumsuz pekiştirme     b-Olumlu pekiştirme

c-Koşullu anlaşma           d-Söndürme      e-Ceza

 

19-S.Freud’a göre tüm diğer güdülerimizin kaynağı olan güdü hangisidir?

a- Sosyal güdü     b-Ego     c-Cinsellik     d-Yeme arzusu   e-Sevilme

 

20- Öğrenciler için sömestri tatili ne tür bir pekiştirmedir?

a-Sabit oranlı pekiştirme   b-Değişken oranlı pekiştirme    c-Sabit aralıklı pekiştirme

d-Sürekli pekiştirme         e-Değişken aralıklı pekiştirme

21-Programlı öğretim alanında, içeriğin  basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru bir sıra izleyecek biçimde düzenlenmesi bekle­nir.

Böyle bir düzenleme, programlı öğreti­min dayandığı temel dayanaklardan han­gisinin uygulanmasını sağlamak içindir?

A)      Etkin katılım

B)      Küçük adımlar

C)      Doğru cevaplar

D)     Bireysel hıza göre ilerleme

E)   Geribildirim sağlama

22- Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması

İçin aşağıdakilerden hangisine öncelik veril­melidir?

A)      İçeriğin açık, net ve anlaşılır bir biçimde
sunulması

B)      Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkate alınması

C)      Öğrenciler arası etkileşimin artması

D)     Grupla çalışma tekniklerinin uygulan­ması

E)      Öğretmenin öğretim sürecinin dışında
kalması

         23- Öğretim sürecinde öğretmenin öğrencile­rine geribildirim vermesinin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Öğrencilerin dikkatinin konuya çekilmesi

B)      Sınıf içi etkileşim düzeyinin artması

C)      Gerekli uyarı ve düzeltmelerinin zama­nında yapılması

D)     Konuyla ilgili örneklerin çoğaltılması

E)    Öğrencilerin derste sıkılmalarının ön­lenmesi  

    24-  Evin en küçük çocuğu olan Neşe, ağlaya­rak annesine gittiği takdirde onun, istediği bir oyuncağı kardeşlerinden alarak kendi­sine verdiğini öğrenmiştir. Anaokuluna başladığı ilk günlerde, Neşe ar­kadaşlarının oynadığı bir oyuncağın ken­disine verilmesini istediğinde ağlayarak öğretmenine gitmiş fakat öğretmeni anne­sinin yaptığını yapmadığı için, zamanla bu davranışı yapmaktan vazgeçmiştir

Neşe'nin davranışında zamanla ortaya çıkan bu değişme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)   Olumsuz pekiştirme

B)   Sistematik duyarsızlaştırma

C)      Sönme

D)            Uyarıcı kontrolü

                   E)    Kavrama yoluyla  öğrenme

 

25-Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden, bir süre sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  1. İşaret öğrenme
  2. Transfer
  3. Ayırt etme
  4. Ceza

* Her sorunun doğru cevabı dört (4) puandır.

* Sınav süresi otuzbeş (35) dakikadır.

* Doğru olan seçeneği belirgin bir şekilde daire   içine alarak dairenin içini karalayınız. 

1

(A)

(B)

(C)

(D)   (E

                 MEHMET TUNÇER

    

 

soruların cevaplarını soran arkadaşlar buyrun hazır  :)))

siz kendinizi sakın yormayın . nasılsa hazırı var . 

 

17220
0
0
Yorum Yaz