tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

BEP KLAVUZ TASLAĞI İNDİR

2007-10-19 22:53:00

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

B E P

 

 

(BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI)

 

KILAVUZ TASLAĞI

 

 

 

Hazırlayanlar

Muharrem ÖZAKSOY

Asude ZİHNİ

 

  

Haziran  2001

 

  

 

İÇİNDEKİLER

           

ÖNSÖZ..................................................................................................................................3

TEŞEKKÜR..........................................................................................................................4

 

I.KISIM

                        .Giriş...............................................................................................................5

                        .Bu kılavuza neden gerek görüldü ?...............................................................6

                        .Anahtar tanımlar............................................................................................6

                        .İlgili yasa ve mevzuat....................................................................................8

 

II.KISIM

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

            I.Bölüm

            .Giriş........................................................................................................................11

            II.Bölüm

            Özel eğitim gerektiren bireyin belirlenmesi.............................................................12

                        Farkına varma süreci....................................................................................12

Belirleme sürecinde tarama..........................................................................17

                        Belirleme sürecinde tıbbi tanılama...............................................................18

 

            III.Bölüm

            Gönderme..................................................................................................................20

            IV.Bölüm

BEP sürecinde özel eğitim hizmetleri kurulu..........................................................21                    

V.Bölüm

            Eğitsel tanılama ve değerlendirme .........................................................................23

            VI.Bölüm

            Yöneltme Kararı......................................................................................................30

            VII.Bölüm

Yerleştirme, izleme ve yeniden değerlendirme ......................................................32

                       

III. KISIM                                                                                                                          

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI

I.Bölüm                                                                                                                                Giriş........................................................................................................................ 34

II.Bölüm                                                                                                                              Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Hazırlanması                                                                           .BEP nı Kim Hazırlar?............................................................................................36                  

.BEP nın Uygulanabilmesinin Ön Koşulları Nelerdir?...........................................37

.BEP Geliştirme Biriminin Çalışma İlkeleri Nelerdir?...........................................37

.Birim Tarafından Hazırlanan BEP Neleri İçerir?..................................................38

III.Bölüm

BEP Uygulaması: Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) 

A.BÖP nın Hazırlanması.........................................................................................39

.Ayrıntılı Değerlendirme..........................................................................................39

Kısa Dönemli Amaçların Oluşturulması.................................................................39

Öğretimin Planlanması............................................................................................40

B.Öğretimin Uygulanması.......................................................................................40

C.BÖP  Değerlendirmesi.........................................................................................40

IV.Bölüm                                                                                                                   Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Değerlendirilmesi.....................................42

 

V.Bölüm

BEP Çerçevesinde Öğretmen ve Yöneticilerin Denetimi

Teftiş ve Denetim...............................................................................................44

Öğretmenin Teftiş Edilmesi ve Denetimi...........................................................44

Yöneticinin Teftişi ve Denetimi.........................................................................44

 

KAYNAKÇA.....................................................................................................45

 

EKLER

1.      Aile Görüşme Form Örneği..........................................................................47

2.      Gönderme Rapor Örneği...............................................................................49

3.      Yöneltme Rapor Örneği................................................................................51

4.      Yerleştirme Karar Örneği..............................................................................52

5.      BEP Bireysel İzleme Çizelgesi Örneği..........................................................53

6.      Günlük Değerlendirme Çizelgesi ve Günlük BÖP Örneği............................87

 

BEP PLANI NASIL HAZIRLANMALI  

 

 BU KONULARIN İÇERİKLERİNE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIP "BEP KLAVUZ TASLAĞI " BAŞLIĞINI TIKLAYINIZ.

 

http://www.canakkaleram.gov.tr/dokuman.htm

1221
0
0
Yorum Yaz