tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

657 de değişiklik yapıldı (26 ağustos 2011)

2011-08-26 17:17:00
Resmi Gazete'de yayımlanan 650 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da değişiklik yapıldı.
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bugünkü (26 Ağustos 2011) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çok sayıda kanun ile 375 sayılı KHK de değişiklik yapan 650 sayılı KHK nin 38. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28. maddesini değiştirmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesi şu şekilde idi;

 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 – 

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,


650 sayılı KHK nin 38. maddesi ile yapılan değişiklik ise şu şekildedir;

            MADDE 38 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.”

Yapılan bu değişiklik sonucunda 657 sayılı Kanunun 28. maddesi şu hale gelmiştir;

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 – 

           Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).  “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”
           
            “Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim vedisiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.”

            Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

657 sayılı kanunda yapılan bu değişiklik sonucunda, örneğin; tabip ve diş tabiplerinin muayenehane açmaları açıkça yasaklanmıştır.

Diğer taraftan, kazanç elde etseler dahi , memurların  insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapması ise kurumundan izin alınmak kaydıyla serbest bırakılmıştır.


 

322
0
0
Yorum Yaz