EĞİTİMCİ Mehmet TUNÇER’İN KİŞİSEL BLOĞU TEBEŞiR TOZU
Mehmet Tunçer 39 Takipçi | 13 Takip

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN

2017-05-04 15:17:00

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-2 Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi/Sosyolog/İK Uzmanı C- PSİKO - SOSYAL GELİŞİM  -  PSİKOLOJİK GELİŞİM Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Başlangıçta S.Freud’un görüşleri istikametinde çalışmalar yapmış ise de Erikson sonraları insanın gelişim süreci konusunda Freud’un bazı yanılgıları olduğuna inanmıştır. Erikson’un kuramıyla Freud’un görüşlerinin uyuşmayan en belirgin yönleri şöyle özetlenebilir;       İnsanın psikososyal evreler içinde gelişimini sürdürdüğünü ileri sürmesidir.       Bireyin temel kişilik özelliklerinin salt yaşamın ilk beş yılına bağımlı olmadığını ve bireysel gelişimin bütün yaşam boyunca devam ettiği,       Bireyin gelişiminde hem sosyal çevrenin hem de biyolojik temeli doğuştan getirilen bazı özelliklerin rolü olmasıdır. Erikson kişilik gelişiminin biyolojik temellerini “Epigenetik” ilke ile açıklamaya çalışmıştır. Epigenetik ilke; gelişmekte olan herhangi bir şeyin bir planı olduğunu vurgular. Buna göre gelişim, yaşamın belli dönemlerinde, belli kişilik özelliklerinin ardışık bir biçimde ortaya çıkabilmesini olanaklı kılarak ve önceden belirlenmiş biyolojik temellere bağlı olarak gerçekleşir. Bu tıpkı doğum öncesi dönemde, bebeğin farklı organlarının farklı zamanlarda belli bir sıra dâhilinde oluşup şekillenmesine benzetilebilir. Erikson’a göre, insan yaşamı boyunca sekiz gelişim döneminden geçmektedir. Her bir gelişim döneminin kendine özgü farklı gelişimsel hedefleri vardır. Birey her gelişim döneminde farklı bir çatışma veya karmaşa ile karş... Devamı

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN

2017-05-04 15:13:00

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-1 Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi/Sosyolog/İK Uzmanı Gelişimin ne olduğunu anlayabilmek için bu süreç içinde yer alan büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve hazırbulunuşluk olgularının niteliğinin anlaşılması gerekir. Bunların gelişim süreci içindeki yeri ve rolünü anlamadan insan gelişimini açıklamak, gelişimle ilgili sorunlara çözüm getirebilmek mümkün değildir. ( Fidan ve Erden, 1993) BÜYÜME : Organizmanın bedensel boyutu ile ilgilidir. Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan başka bir duruma geçişinde görülen "değişiklikler dizisi" anlamına gelir (Binbaşıoğlu, 1990). Örneğin, boyun 50 cm"den 55 cm"ye geçişi bir büyüme belirtisidir. Kalp, ciğer ve diğer iç organların büyümesinde de durum aynıdır. Büyüme, gelişimin her yönüyle ilgilidir ve gelişim sürecinde vücut organlarında değişen bir hızla gerçekleşir. Boy hızlanırken, ağırlıkta yavaşlama olması gibi (Fidan ve Erden, 1993)   OLGUNLAŞMA: Olgunlaşma, vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder. Birçok psiko-motor davranışın yapılması olgunlaşmaya bağlıdır ( Senemoğlu,1997).“Olgunlaşma düzeyi”, bireyin fizyolojik yönden herhangi bir konuyu “öğrenebilecek” ya da “yapabilecek” duruma yahut yeterliğe erişmesi demektir. Örneğin, çocuğun sinir ve kas sistemi yeteri kadar gelişmeden çocuğa ne kadar yürüme alıştırmaları  ... Devamı

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) HAKKINDA YAPILMIŞ TEZLER

2017-03-23 12:55:00

TEZ ADI: İŞ YERLERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK TACİZ DAVRANIŞLARI: ALO 170 ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ÜNİVERSİTE:  ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER LİNKİ TIKLAYINIZ: http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/657/Tun%C3%A7er,%20Mehmet.pdf?sequence=1 Devamı

Mehmet TUNÇER Kimdir?

2017-03-10 17:32:00
Mehmet TUNÇER Kimdir? |  görsel 1

Mehmet TUNÇER, 1972 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kadınhanı ve Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Çankaya Üniversitesi İşletme A.B.D. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını “İş Yerlerinde Yaşanan Psikolojik Taciz Davranışları: Alo 170 Çağrı Merkezi Başvurularının Değerlendirilmesi” konulu tezle bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Bayburt, Amasya, Batman, Afyon, Konya illerinde Felsefe Grubu Dersleri Öğretmeni ve idareci olarak görevler yaptı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Bakanlık Müfettişi olarak atandı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde çeşitli kurul ve komisyonlarda aktif olarak görevler aldı. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğinin kuruluşunda görev aldı ve derneğin saymanlık ve genel sekreterlik görevlerini bir süre yürüttü.  Ankara Kadınhanlılar Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kırsal Kalkınma Projelerine destek ve katkı sunmaktadır. Öğretmenlik Mesleği,  Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Öğrenme ve Öğretim Yöntem ve Teknikleri,  Eğitim Denetimi ; Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Engelli Mimarisi, Engelliler ve Spor, Engellilere Yönelik Hizmetler, Dünyada ve Türkiye'de Engellilere Yönelik Uygulamalar ve Yasal Haklar; İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Mesleki Etik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Örgü... Devamı